Var Olmak Ve Eğitim
Yazarlar // 19 Nisan 2016 Salı 00:00

Hasan GÜNEŞ

Rene Descartes var olmanın ön koşulunu, var olmanın bilincine bağlamıştır. Var olmak neden 
önemlidir? Var olmanın bilincine varmada eğitimin önemi nedir? Eğitim hangi özelliklere sahip olmak 
durumundadır?
Aslında var olmak, bireyin kendisi olması demektir. Yani değerlerini, tutumlarını ve inançlarını 
yaşaması demektir. 
Var olmak kendini yaşamak olduğundan önem kazanmaktadır. İnsanın kendisini yaşaması mutluluk 
kaynağıdır. Çünkü insan birey olduğunun farkına varıyor, çevresiyle bütünleşiyor.
Diğer taraftan var olmak bireyin öz güvenini ve öz saygısını yükselten bir etken olarak karşımıza 
çıkıyor. Öz saygısı yüksek olan bir birey çevresini gerçek anlamda sorumluluk duygusu ile 
kucaklayabiliyor.
Yine, var olmak ve bireyin özgüveninin yüksek olması başarı duygusunun yüksek olmasına yol 
açabiliyor. Bu durum da bireyin çevresiyle anlamlı birliktelik kurması demektir. 
Ancak eğitimin işlevleri olmaksızın bu anlatılanların gerçekleşmesi mümkün değil. Bunun için 
öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Başta öğretmenler öğrencilerin biliş düzeyini yükseltmek 
durumundadır.
Yine, öğretmen öğrencilerin karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek 
durumundadır.
Yine, öğretmenler öğrencilerin gizil güçlerini fark ettirmek durumundadır.