Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Eğitim
Yazarlar // 20 Şubat 2017 Pazartesi 22:29

Hasan GÜNEŞ

Toplumsal yapı, kültürün, sınıfsal durumun, statü, rol, grup ve kurumlarının birbiriyle kurmuş oldukları ilişkiler sonucu ortaya çıkar. Toplumsal yapı, toplumlarda var olan toplumsal kısımlar ve kurumlar arasında bir ilişkiler bütününe işaret eder. Bu ilişkiler toplum üyelerinin davranışlarını biçimlendirir.


Okullar açısından dolayısıyla  müdürlük açısından düşünüldüğünde söylenecek çok husus bulunuyor.


Müdürlük statüsüne en yakın statü öğretmenlerdir. Okul müdürlüğü ve öğretmenlik statüsü arasında karşılıklı roller örüntüsünü gerektiriyor.  Yani, öğretmenlik statüsü açısından müdürün rolleri neler olmalıdır?


En başta, okul müdürü demokrasi ve insan hakları gereği olarak okulunda demokratik bir örgüt yaratmak durumundadır. Böyle bir iklimin özelliği karardan etkilenen birey olarak öğretmeni karara okul müdürü katmak durumundadır.


Yine, okul müdürü öğretmenlerin gerçek ihtiyaçlarını analiz edip, onları örgüt amaçları doğrultusunda güdülemek durumundadır. Ancak, halen öğretmenlerin  halen okul müdürleri tarafından karara katmadıkları görülmektedir.


Özellikle, öğretmenlerin insan ilişkiler bakımından ihtiyaçları karşılanmak durumundadır. Ancak, bu hususta da sorunlar bulunuyor.

Diğer taraftan, okul müdürlerinin liderlik özeliklerine sahip olması öğretmen ilişkisinde önem taşıyor. Okul müdürleri örgütlerinin amaçlarını düşünürken öğretmenlerin de beklentilerini karşılamak durumundadır.


Toplumsal yapı içinde okul müdürü ve veliler arasındaki ilişkinin davranışa yansıması önem taşıyor. En başta okul müdürü çevre lideri olmak durumundadır.

Çevre lideri olarak okul müdürü çevrenin beklentilerini dikkate almak zorunda olduğu gibi; çevrenin katkılarını okulun amaçları doğrultusunda yönlendirmek zorundadır.

Diğer taraftan, okul müdürü veli toplantılarının etkili geçmesi için gerekli olanakları sağlamalıdır.