Samsun'da Suç İşleniyor mu?
Yazarlar // 27 Şubat 2020 Perşembe 22:45

İsmail BAŞARAN

Samsun’da Büyükşehir Belediyesi’nin SASKİ kuruluşundaki Atatürk logosunun kaldırılması ve yerine bir garabetin getirilmesi tartışılıyor. Tartışma sürerken aklıma takıldı: Bu acaba Atatürk’e hakaret olabilir mi?

Biraz araştırdım Atatürk aleyhine işlenen suçlar adı altında kanuna ulaştım.  Kanun Numarası: 5816, Kabul Tarihi:  25/7/1951 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 31/7/1951 Sayı: 7872
Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Bu suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır. 
Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır. 
Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır. 
Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
Şimdi düşünün, Atatürk amblemini kaldırmak suç sayılır mı, eğer sayılırsa neden cezası verilmiyor. Ya da neden Atatürk’e karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmiyor? 
Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'nin 27 yıllık logosundan Atatürk'ü çıkartması, sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, SASKİ'ye tepki göstererek, kurtuluş mücadelesinin Atatürk tarafından başlatıldığı Samsun'da Atatürk adı mı silinmek isteniyor?  
Atatürk adını silemezsiniz.


GÜNÜN SÖZÜ
Hayat yokuşunu tırmanırken rastladığınız insanlara iyi davranın, çünkü inişte yine onlara rastlayacaksınız. Çiçero