Okullarda Yenileşme
Yazarlar // 03 Kasım 2016 Perşembe 11:51

Hasan GÜNEŞ

Okullarda yapılacak yenileşme, eski uygulamaları  yanlışlardan kurtardığı oranda değerlidir. Okulun  eski örgütsel ve yönetsel durumunu  eleştirel gözle yeniden incelemek, bizi gerçeğe daha çok yakınlaştırır. Ancak, ideoloji ön plana çıkarıldıkça okul ortamında düzensizlik ve akıl dışılık ön plana çıkar.

Yönetimsel olarak okula eleştirel bakmak, etkinlik ve etkililik için önem taşıyor. Okul yöneticilerinin bu rolü örgütsel yenilik yönündedir.


Okul yöneticisinde yenilik aranacaksa okul liderlik özelliklerine sahip olmak durumundadır. Okul yöneticisi lider olarak öğretmenleri okulun amaçları doğrultusunda etkilemek durumundadır. Ancak bu durumu sağlamak hiç de kolay da değildir. Çünkü, okul müdürünün referans aldıkları gruplar okulun amaçları yönünde olmak zorunda olmak durumunda olmayabilir.


Aslında yöneticilikte esas olan “eğitim yöneticiliği eğitimi” olmalıdır. Ancak bu anlayışta çok uzağız.


Sözün özü, okul yöneticileri statükoyu koruma anlayışında vazgeçip yenilik için liderlik özelliği taşımak zorundadır.


Okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi sadece öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirmekle sınırlı değil.


Aynı zamanda, okul müdürlerinin öğretmenlerin insan ilişkileri yüksek moral ve iş doyumu gibi informal gereksinmelerini karşılanması gerekir.