Kontrol Edilemeyen Güçler
Yazarlar // 10 Ekim 2015 Cumartesi 00:00

Tekin AKIN

Biz insanların, tüm çabalarının altında, rahat yaşamak, sorunsuz yaşamak yatmaktadır.

Bu nedenle, çevremizde olup bitenleri, dünyada olup bitenleri anlamaya çalışıyoruz.

* * *

Zaman kontrol edilemeyen bir güçtür.

Toplumsal yaşamımızda zamanın yıpratıcılığı için bile önlemlerimiz vardır. İyi beslenmeye çalışmak, spor yapmak zamanın yıpratıcılını önlemek için aldığımız tedbirlerden bir kaçıdır.

* * *

Doğanın sırlarını büyük ölçüde çözen insan, çözdüğü bu sırların, insanlık yararına kullanmasını da sağlayabilmiştir.

Doğada, kontrol edilemeyen gücün azaltıldığı bir bilim çağını yaşamaktayız.

* * *

Yaşamımızın içerisinde, kontrol edemediğimiz güçler, bizlere her zaman korku vermiştir.

Bu korkuyu yenmenin yolu, kontrol edemediğimiz bu güçleri çözmek için bilimle yan yana olmaktan geçiyor.

* * *

Dünyanın birçok ülkesinde siyasi iktidarların, kontrol edilemez güç haline geldiğine dair işaretler çoğalmaya başlamıştır.

Bu durum, bunu yaşayan ülkelerde toplumsal barışı rahatsız ediyor. Orta doğuda yaşanan çıkmazların arkasında, Ortadoğu ülkelerindeki yönetenlerin, kontrol edilemez güç haline gelmelerindendir.

Bu durumdan kurtulmanın yolu yine demokrasiden geçmektedir.

Çünkü toplumların yönetilmesinde, demokrasinin taban bulabilmesinin en önemli sebeplerinden birisi de, demokrasinin her şeyin kontrolüne kapı açmış olmasıdır.

Demokrasinin kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi, kontrolsüz güç olma girişimlerinin önündeki en önemli ilkelerdir.

* * *

Demokrasilerde, çoğunluğu elde edenlerin, kontrol edilmeyi reddetmesi durumunda, karmaşa egemen olur.

Bu durumlarda hukukun, her şeyin sınırlarını belirleyen önemli bir mihenk taşı olduğunu unutmamak gerekiyor.

* * *

Ülke olarak çok partili demokrasiye geçtiğimizden bu yana, çoğunluğu büyük bir farkla elde eden tek parti iktidarları, her zaman ama her zaman, demokrasimizi sıkıntıya sokmuştur.

Bu durum, özgürlükler ve demokrasinin evrensel değerleri açısından şanssızlıktır.

* * *

Buna güç zehirlenmesi deyin, kontrol edilemeyen güç durumu deyin, ne derseniz deyin, gücün kontrol edilebilir olduğu sürece yararlı olduğunun altını çizmek durumundayız.