Kimlik Duygusu ( Aidiyet Duygusu ) ve Okul Başarısı
Yazarlar // 28 Kasım 2016 Pazartesi 08:10

Hasan GÜNEŞ

Kimlik duygusu (aidiyet duygusu) kişinin kendisini toplum içinde bir yere ait görmesi, bir grubun üyesi olduğunu hissetmesidir.

Kimlik duygusunun öğrenci başarısı açısından çok önemli bir yeri var. Çünkü, öğrencinin sınıfına ait hissetmesi gerekmektedir.

Maalesef, uysal ve edilgen öğrenciler kimlik duygusu geliştirmede güçlük çekmektedir.

Kuşkusuz, bu edilgenliğin ve uysallığın altında bir çok neden bulunmaktadır. Özellikle öğrencinin başarısı için bu problemin çözülmesi gerekiyor.

Bunun için edilgen öğrencilere çeşitli roller verilebilir.

Diğer taraftan, bu nitelikteki öğrenciler grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerine katılarak başarıları arttırılabilir. Böylece de onların öz güven ve öz saygıları da arttırılabilir.

Yine, edilgen öğrenciler bulundukları koşullar göz önünde bulundurularak değerlendirmelidir.

Bazen grup lideri olma fırsatı tanınabilir.

Yine edilgen öğrenciler diğer öğrencilerle yoğun bir biçimde karara katılmalıdır.