Eğitimde Araştırıcı Davranışın Önemi
Yazarlar // 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:41

Hasan GÜNEŞ

Araştırıcı davranış” belli bir durumu tam olarak inceledikten sonra, ona ilişkin başka durumları kavramsal olarak inceleme” ye verilen isimdir.

Kuşkusuz, araştırıcı davranışla ilgili olarak şunların incelenmesi gerekmektedir. Araştırıcı davranışın öğrenciye katkısı nedir? Araştırıcı davranış niteliği bulunmayan öğrenciyi neler beklemektedir?

Öğrencinin araştırıcı davranışının gelişmesi için neler yapılabilir?

Elbette araştırıcı davranışın öğrenciye birçok katkısı bulunmaktadır.

Bunlardan en önemlisi araştırıcı öğrencinin olası sorunlarını çözmesine katkıda bulanmasıdır. Çünkü öğrenci olası sorunlara ilişkin bulguları elde etmektedir.

Diğer taraftan, araştırıcı davranış öğrencilerin değişmelere uyum sağlamalarını sağlatabilmektedir. Bu durumda öğrencilerin amaçlarını etkili bir biçimde yerine getirmesi anlamına gelecektir.

Yine, öğrencilerin araştırıcı davranışa sahip olmaları olay ve olguları

etkili değerlendirmelerine neden olabilir. Bu da öğrencinin doğruyu

ve yanlışı ayırt etmesine neden olabilir.

Diğer taraftan, öğrencilerin araştırıcı tutum ve davranışa sahip

olmaları olası sorunlar karşısında etkili kararlar almasına neden

olabilir. Kuşkusuz, böyle bir sürecin yerine getirilmesi demek

seçeneklerin etkili bir biçimde değerlendirilmesi demektir.

Aslında araştırıcı davranışa sahip olmayan öğrencileri birtakım tehlikeler beklemektedir. Bu nedenle, öğrencinin araştırıcı davranışın nasıl geliştirilmesi gerektiğini ele almak gerekmektedir.

En başta proje gibi örneklere yer vermek öğrencide araştırıcı davranışı geliştirebilir. Çünkü, böyle bir yaklaşım öğrenciyi düşünmeye yöneltecektir

Yine, grup sürecine ağırlık veren öğretim yöntemlerine öğrencide araştırıcı tutumu geliştirebilir. En önemlisi öğretmenin araştırıcı davranışa sahip olması öğrencide araştırıcı davranış ve tutumu sağlayabilir.