Neleri unuttuk hatırlayalım
Yazarlar // 8 Haziran 2019 Cumartesi 08:35

İsmail BAŞARAN

Avrupa'nın, Osmanlı'ya dayattığı 12 bölgeli federalizm, uzunca bir süredir "Kalkınma Ajansları" adı altında uygulanmak isteniyor. Biz seçimlerle, ekonomik çıkmazlarla uğraştırılırken, dış güçler tarafından Ortadoğu Bataklığına sürülüp oradan bir türlü çıkamazken her yıl seçimler yapıp avutulurken dış güçler nelerle uğraşıyor unutuyoruz.

Takılmışız kısır döngü çemberine, dön baba dönelim. Oysa ağlanacak durumumuz var da alamıyoruz. Bazı gerçekler önceleri bana da ters gelmişti ancak Osmanlı dönemine baktığımda olayı kavrar gibi oldum.

Hani hep Türkiye parçalanacak deniliyor ve ben dâhil çok insan inanmıyoruz ya bize diretilenleri hatırlayalım istedim.

Avrupa Birliği'nin baskılarını gerekçe gösteren AK Parti İktidarı bir amanlar geniş yetkilerle donattığı Kalkınma Ajansları ile Türkiye'yi eyaletlere bölüyor gibi geliyor bana.

Osmanlı döneminde de dayatılan projenin uygulamaya girmesi halinde, Ankara'nın başkentliği kağıt üstünde kalacak. Bölgeler, yabancı ülkelerle direkt temasa geçebilecek ve yatırımlar için AB başkenti Brüksel'e yönelerek kaynak arayışına girebilecekler...

Ülkede federalist bir yapılanmayı amaçlayanlar, bu yönde en önemli adımını attılar yıllar önce. Eyalet sistemini öngören Bölgesel Kalkınma Ajansları'nın kapsadığı iller açıklandı de açıklanmıştı, hatırlayalım. Türkiye 12 bölgeye bölünmüştü bir süre önce. Bölgesel Kalkınma Ajansları adı altında gerçekleştiriyor  Türkiye’nin bölünmesi projesi gerçekleştiriliyor herhalde.. Kalkınma ajansı Türkiye’de 12 bölgede kuruldu hatırlarsanız. Bu kalkınma ajansları ne yapıyor, projeler yapıp krediler veriyor.

Ulusal düzeyde koordinasyonu DPT tarafından sağlanan ajanslar yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlıyor.

Tarih okuma bilincine sahip olanlar yakın tarihimizde buna benzer projelerin Osmanlı’ya dayatıldığını da kitaplarda bulacaklardır.

Bu kalkınma Ajansları Türkiye Cumhuriyeti’nin milli devlet karakterini değiştirecek mi zaman gösterecek.

Biraz tarihi de okuyalım: 20.06.1913 tarihinde Osmanlı'nın Avrupa baskısı ile yayınladığı bir genelge vardı, isterseniz hatırlayalım, Sadrazam Sait Halim Paşa'nın genelgesi şöyle:

Madde 1: Geçici vilayet kanununa göre, vilayet meclislerine, mahalli işler için karar alma, yetkisi verilmiştir. Vilayetlerin ayrıca bütçeleri olacaktır. Memurların görev ve yetkileri geliştirilmiştir.

Madde 9: Bu kararname ile vilayet merkezlerine geniş ölçüde borçlanmak imkânı sağlanmıştır.

Madde 10: Fransız Bomparti Paşa'nın başkanlığı altında, her vilayete oraya ne kadar jandarma gerektiğini tespit etmek üzere müfettişler yollanmıştır. Ve bunun sonucu bütün limanlara el konulmuş, Ordular dağıtılmıştı.

Sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları çıkmış o antlaşmaları yırtıp atmış Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştu.

Kısa bir not:

Osmanlıyı teslim alanlar Türkiye Cumhuriyeti’ni teslim alamayacaklardır.

 

GÜNÜN SÖZÜ

Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur; Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene hiç kimse yardım etmez. Pestalozzi