Uluslararası Pisa ve Eğitimi Sistemi
Yazarlar // 15 Eylül 2017 Cuma 01:13

Turgay SÖZEN

OKUMA BECERİLERİ

Okuma becerileri, öğrencilerin yazılı bilgiyi gerçek durumlarda kullanma becerisi üzerinde odaklanmaktadır. PISA araştırmasında okuma becerileri; “kişinin topluma katılmak, potansiyelini ve bilgisini geliştirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için yazılı metinleri anlaması, kullanması, onlar üzerinde düşünmesi ve onlarla uğraşması olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım, geleneksel bilgiyi çözümleme kavramının ve yazılı olanı anlamadan daha ötesine gitmektedir.

Fen okuma yazmasında olduğu gibi PİSA uygulamaları, bilgiyi anlamaktan öte bilginin hayata uyarlanmasına yönelik bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi alanlarına yöneliktir. Ülkelerin eğitim yönetimleri PISA uygulamalarının sonuçlarını merakla beklemekte ve sonuçlar hararetle tartışılmakta ve değerlendirilerek eğitim sisteminde gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. Bu durum ülkelerin kamuoyunu günlerce meşgul etmektedir. Ülkemizde ise çağdaş eğitimin önemini bilen birkaç yazar tarafından gündeme getirilen PISA uygulaması, Hükümet'ten ve eğitim yönetiminden hak ettiği desteği alamamaktadır. Geleceğimizin şekillenmesinde büyük bir payı ve katkısı olduğunu düşündüğüm PISA uygulamasına kamuoyunun desteği ile eğitim yönetiminin de hak ettiği desteği vermesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aksi takdirde bir yüzyılı, belki de daha fazlasını daha kaybedecek gibi görünüyoruz.

PISA 2015 uygulamasında, uygulamaya katılan 72 ülkenin ve ekonominin puan ortalaması 460 iken Türkiye ortalaması 428'dir. Sıralamada, 50. sırada yer almıştır. Bu ortalama kız öğrencilerde 442 puan, erkek öğrencilerde ise 414 puan olarak belirlenmiştir. Uygulamaya katılan ülkeler ortalaması ise kız öğrencilerde 475 puan, erkek öğrencilerde ise 445 puan olarak gerçekleşmiştir.

PISA 2015’e katılan tüm ülkeler dikkate alındığında okuma becerileri alanında ortalama puanı en yüksek olan ülkeler; Singapur, Hong Kong –Çin, Kanada, Finlandiya ve İrlanda iken en düşük olan ülkeler; Dominik Cumhuriyeti, Makedonya, Cezayir, Kosova ve Lübnan’dır

Ülkemiz uygulamasındaki 28 puanlık fark hem istatistikî olarak, hem de başarı puanı olarak göz ardı edilemeyecek bir orandır. Bu durumun eğitim yöneticilerimizce değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. En yüksek ve en düşük puan alan ülkeler sıralaması da küçük farklılıklarla aynı olarak ortaya çıkmaktadır.

Bölgelere göre başarı durumunda ise;

Batı Marmara 458, Ege 446, İstanbul 443, Batı Anadolu 441, Akdeniz 437, Doğu Marmara 436, Orta Anadolu 427, Batı Karadeniz 414, Kuzeydoğu Anadolu 406, Doğu Karadeniz 404, Güneydoğu Anadolu 390, Ortadoğu Anadolu 384, ortalama puan almıştır.

Fen bilimlerinde olduğu gibi, Okuma Becerileri’nde de başarı batıdan doğuya doğru azalmaktadır. Yine Samsun'un içinde bulunduğu Doğu Karadeniz'in durumu içler açısıdır. Burada eğitim yöneticilerinin bu durumu acilen masaya yatırarak gerekli tedbirleri almaları gerektiğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

PISA 2015 Raporunda okuma becerilerinin okul sıralamasında da fen bilimlerindeki sıralama pek değişmiyor. Buna göre;

Fen Lisesi 524, Sosyal Bilimler Lisesi 523, Anadolu Lisesi 464, Anadolu İmamHatip Lisesi 413, Güzel Sanatlar Lisesi 408, Meslek Teknik Anadolu Lisesi 396, Çok Programlı Anadolu Lisesi 385 ve Ortaokul 332 ortalama puan almıştır.

Fen okuma yazması ve Okuma becerileri olarak adlandırılan alanlardaki puanlara baktığımızda eğitim karar vericilerinin ve yöneticilerinin artık şapkalarını önlerine koyup, düşünmeleri ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu hassas konuda ideolojik ve popülist saplantıları bir kenara bırakarak verilere dayalı, akılcı ve bilimsel eğitim sistemlerini ülkemizin gündemine getirmeleri gerekiyor. Bunun için Amerika’yı yeniden keşfetmeye yok. Eğitimde başarılı ülkelerin eğitim sistemleri bilimsel bir kurul tarafından iyi incelenip, ideolojik ve popülist düşüncelerden arındırılmış, ilgili bütün tarafların katılımıyla hazırlanacak bilimsel yönü ağılıklı bir eğitim şurasıyla oluşacağına inanıyorum. Bu millet, İstiklal Savaşı'nın en ateşli günlerinde böyle bir şurayı toplamayı başarmıştır. Bugün toplanamaması için bir sebep yoktur.

Yeter ki, tercih edilsin.


Devam edecek…