Uluslararası Pisa ve Eğitimi Sistemi
Yazarlar // 11 Eylül 2017 Pazartesi 10:37

Turgay SÖZEN

ir önceki yazımda dünyanın 4. Sanayi Devrimi’ne gittiğini, bizim hala 2. Sanayi devriminin araçlarını kullanıp-kullanmamayı tartıştığımızı, ülkemizin de bu değişimin ve gelişmenin dışında kalmaması için köklü yapısal değişiklikler yapmasının mutlaka gerekli olduğu ifade etmiştim.

Buradan şuraya gelmek istiyorum.

Dünya henüz 4. Sanayi Devriminin başlarında…

Biz de, geçmiş tartışmalarını bir kenara iterek, 4. Sanayi Devrimine direkt olarak geçebiliriz.

Bu bilgi, birikim, insan kaynakları ve potansiyelin ülkemizde olduğunu düşünüyorum. Yapılacak tek şey, zaman geçirmeksizin karar verilerek, çağa uygun yapısal köklü değişikliklerin biran evvel hayata geçirilmesidir!

Bu yapısal değişikliklerin, temel hak ve hürriyetler başta olmak üzere, adalet sistemi (adaletli rekabet), bilgiye sınırsız ulaşma, bilgiyi doğru ve sansürsüz kullanma ve özellikle de eğitim alanında olması gerektiğini bir kez daha altını kalın çizgilerle çizerek ifade etmek istiyorum. Yani eğitimi; sadece bilgiyi bilmek değil, bir beceri elde ederek bunu hayatın içerisinde kullanmak, değerlendirmek ve yorumlamak olarak algılamanın gerekliliğinden söz ediyorum.

Burada öncelikle eğitim konusunu ele alarak, eğitimde ne durumda olduğumuzu ortaya koymak için uluslararası bir araştırma programı ve sınavından bahsetmek istiyorum.

Aslında bu uygulama ilgilenenler tarafından biliniyor.

Ama yaygın şekilde bilindiğini sanmıyorum.

İnsanlarımızın buradaki bilgileri açık bir şekilde bilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Çünkü çağdaş gelişmenin şartı, bilgiyi doğru ve sansürsüz olarak paylaşmaktır.

Onun için ayrıntılı olarak okurlarımla paylaşmak istedim.

Bu program çerçevesinde yapılan sınavla geleceğimiz olan çocuklarımızın, bilgiyi sadece bilmek değil, yaşam içerisinde kullanma becerilerini de ölçmüş ve değerlendirmiş oluyoruz. Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECDtarafından finanse edilerek ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından uygulanan program üç yılda bir yapılıyor ve eğitimin gerçek durumu göz önüne seriliyor.

İşte 2015 yılında yapılan uygulama ve ortaya konulan Türkiye’nin eğitim ve öğretiminin durumu:

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulaması yapılarak, hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PİSA) 2015 Ulusal Raporu'na göre;

PİSA uygulaması ve sınavının amacı: Gelişen ve değişen dünyada eğitim; bireylere bilgiler öğretme amacının yanında, öğrettiği bilgileri kullanma, yaşama aktarma ve yeni durumlara uyarlama amaçları doğrultusunda da şekillenmektedir. Bu durumu eğitim programlarında, eğitim teknik ve yöntemlerinde ve değerlendirme aşamasındaki ölçme araçlarındaki değişmelerde görmek mümkündür. PİSA, eğitimin bu işlevinin ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılan bir araştırmadır.

PİSA araştırmasının hedef kitlesi 7. sınıf ve üzeri düzeyde örgün öğretime kayıtlı 15 yaş üstü öğrencilerdir. PİSA araştırması; temel olarak fen, matematik ve okuma becerileri olanlarında, öğrencilerin becerilerini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken, "Okuryazarlık" kavramı üzerinden tanımlamaktadır.

Okuryazarlık kavramı; öğrencilerin temel konu alanlarındaki çeşitli durumlarda karşılaştıkları problemleri tanımlarken, yorumlarken ve çözerken, bilgi ve becerilerini kullanma, analiz etme, mantıksal çıkarım yapma ve etkili iletişim kurma,  yeterlilikleri olarak ifade edilmektedir.

PİSA uygulaması 2000 yılından bu yana 3 yılda bir uygulanmakta ve üç alanda dönüşümlü ağırlıklı olarak yapılmaktadır.

PİSA 2015 yılı uygulaması 35'i OECD ülkesi olmak üzere toplam 72 ülkede 540 bin öğrencinin katılımıyla yapılmıştır. Türkiye, PİSA uygulamasına 12 bölgeyi temsilen 61 İl'den 187 okul ve 5 bin 895 öğrenci ile katılmıştır. Bu öğrencilerin yüzde 50'si kız, yüzde 50'si erkek öğrencidir.

Bu sınav sonucunda, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PİSA) 2015 Ulusal Raporu’nda yer alan bilgileri özetleyerek siz değerli okurlarımın bilgilerine sunuyorum.

Devam edecek…