Ücretli öğretmenler ve okulların etkililiği
Yazarlar // 02 Mart 2013 Cumartesi 09:02

Hasan GÜNEŞ

Türk Eğitim Sen “Türkiye’de 58 bin 479 ücretli öğretmen olduğunu açıkladı. 81 il valiliğinden Türkiye’deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi isteyen ve 70’inden cevap alan Türk Eğitim Sen 58 bin 479 rakamına ulaştı.Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in
Ücretli öğretmen sayısının 12 bine düştüğü yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Yine aynı sendikanın okullarımızda öğretmen gereksinmesinin 60 bin ücretli öğretmen ile giderilmeye çalışıldığını ifade etmektedir.Sendikanın ulaştığı verilere göre, ücretli öğretmenlerin 23 bin 366’sı eğitim fakültesi mezunu,24 bin 97 si lisans mezunu, 11 bin 16’sı ise ön lisans mezunudur.
Bakanlığın doğru olmayan açıklaması bir yana; okulların amaçlarının gerçekleştirilmesi derecesi (etkililik) açısından düşünüldüğünde oldukça olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.
Başta okulların etkililiği öğretmenlerin okulun amaçlarını gerçekleştirmeye değer bulmalarına bağlıdır.Ancak; pedegojik formasyonu alıp almadığı belli olmayan 24 bin 97’sı lisans mezunu, 11 bin 16’sı ön lisans mezunundan okulun amaçlarını gerçek anlamda değer bulmaları beklenemez. Böyle bir durumda, ücretli öğretmenlerin okulların etkililiğine daha az yoğunlukta katkıda bulunmaları kaçınılmazdır.
Yine; okulda görev yapan öğretmenlerin, okulun ona sağladığı olanakların düşük olduğuna inanabilinmektedir. Bu olumsuzluğun da okulun etkiliğini düşüren etkenler arasında olduğunu belirtmek gerekir.
Okulun etkiliği, yine onunla bağlantılı isteklilikle ilişkilidir.Bunun diğer anlamı, okulun amaçlarına katkıda bulunmaya isteklilik, ücretli öğretmenlerin amaç doğrultusunda gösterdikleri çabanın sonucunda elde ettikleri doyum, katlanılan özveriyi aşarsa, yine bu öğretmenlerimizin okulu amaçlarına katkıda bulunmaya isteklilik görülür ve örgütsel etkililik görülür.Ancak;okullarımızda ücret, özlük hakları konuları itibariyle yeterli sağlamadıkları görülmektedir.Bu durumda,ücretli öğretmenlerin istekliliğinin yeterli düzeyde olmaması, onların daha düşük yoğunlukta okulların etkiliğine katkı sunacağı anlamına gelmektedir.
Sonuç olarak; ücretli öğretmenlik sisteminin okullarımızın etkililiğini sağlamada yeterli olmadığı söylenebilir. Bu nedenle,Bakanlık ücretli öğretmenliği yeniden gözden geçirmelidir.