TV'nin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
Yazarlar // 01 Nisan 2013 Pazartesi 05:18

Hasan GÜNEŞ

Kuşkusuz modern çağın en önemli araçlarından biridir,televizyon.Geleceğimizi çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bu açıdan bakıldığında, çocuklarımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor.

1960’larda ve 1970’lerde televizyonun çocuklar üzerindeki etkileri konusunda bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmiştir.Bu araştırmanın büyük çoğunluğu televizyonun şiddet etkileri başlığında toplanmıştır. 1971’lerde çocukların saldırgan modelleri taklit ettikleri görülmüştür.

  Bizim çocukluk yıllarımızda, aile ve sosyal ilişkilere model olabilecek “küçük ev” dizisi vardı. Yine, bügün çoğumuzun kullandığı cep telefonu,bilgisayar ve mekanik kapılara esin kaynağı olan “uzay yolu”gibi bilim kurgu filmler  izleniyordu. Ancak, günümüzde değil yaratıcılıklarını vb. geliştimek çocuklara biyolojik sosyal duygusal gelişimine zararı olacak filmler ve reklamlar izletilmektedir.  Üstelik çocuk proğramlarını pedegojik açıdan uygun olmadığı bilinçli velilerce ifade edilmektedir.

   Televizyon, baştaki olumsuzluklarından biri,kültürel değerleri yok ederek toplumsal çözülmeye yol açabilmesidir.

   Yine,değişik reklam ve filmler çocukların sağlığına zararlı olabilmektedir. TV şiddet ,saldırganlık ve suç için bir kaynak olabilmektedir.Aynı zamanda yaratacılığına ket vurabilmektedir.Diğer olumsuzluklar şunlardır:

      Akademik başarıda düşüklük, kültürne soğuma, sosyal ilişkilerde zayıflık, toplumun değerlerini kavramada azalıştır.

   Televiztonun zaralı etkilerine karşı, çocuğun yaşıyla orantılı olarak kota konulabilir.Çocuklar biliçlendirilebilir. Belirlenen akıllı işaretlere göre çocuklar yönlendırebilir.Pedegog,psikolgun uzmanlık bilgisinden yaralaanılabilir.