Türk Olmak
Yazarlar // 13 Mayıs 2015 Çarşamba 00:00

Suat BAŞARAN

Kabul edelim ki kafamız karışık...
"Çözüm Süreci" tartışmalarında eveleyip gevelemenin sebebi de bu kafa karışıklığı olsa gerek.
Kafa karışıklığımızın birinci nedeni "Türk" tanımından kaynaklanıyor; ikincisi ise "Millet" tanımından.
"Türk Soyu" ve "Türk Milleti" kavramlarını yerli yerine oturtamamışız.
"Türk Milleti" derken, çoğu kez bunu soyla karıştırmışız.
Elbette birçok nedeni var bu durumun.
En önemlisi de Türk'ün çok geniş coğrafyada iz bırakmış olması.
Bu da kimin Türk milletinden kimin Türk soyundan sayılacağını aşılmaz bir dağ gibi karşımıza dikiyor.
*****
Aslında ülkücü hareketin net ve açık bir Türk tanımı var:
"Samimi olarak kendini Türk hisseden herkes Türk'tür"
Ancak bu tanımı işimize gelmediğinde darmadağın eden yaklaşımlarımız da bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor.
Parti içi mücadelelerde çok sık olarak başvurduğumuz yaklaşımlardır bunlar.
Siyaseten karşı olduğumuz insanlara soylarıyla ilgili alenen hakaret ederiz.
Pratik çoğu kez teoriyi anlamsız hale getiriyor bu sebepten.
Oysa Ülkücü Hareket, içinde barındırdığı zenginliğin şuuruna varsa, sözü edilen Türk tanımını büyük bir samimiyetle içselleştirirdi.
"Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz?" Diyenlere sadece, ‘Ülkücü Hareket'e bakın anlarsınız" demek yeterli olurdu.
*****
Ülkücü Hareket değişik soydan birçok insanı ortaya koyduğu "Türklük" tanımıyla bütünleştirmişti.
Belki o dönemdeki mücadelenin şartları, "Millet" kavramı üzerinde yeterince eğilmemize engel oldu.
Onun yerine farklı soyluları, Türk soyuna bağlamak gibi zorlama yorumlara gidildi.
Bu yorumlarda gerçeklik payı tabi ki vardı.
Kürtleşen birçok Türkmen aşireti adlarıyla ve mezar taşlarıyla "Biz Türk'üz!" diye zaten haykırmaktaydı.
Fakat buna bakarak yapılan genelleme doğru değildi.
*****
Bugün bunu çok daha net görmekteyiz.
Onun için fikrimizi oluşturan ilim adamlarımızın eserlerinde ortaya koyulan fakat ne yazık ki yeterince işlenmemiş esaslarla yeniden buluşmak ve bu esaslar ışığında şu gerçeği ifade etmek zorundayız:
"Türk Milleti, yalnızca belli soydan gelenlerden oluşmaz!"
Sonra da gereği yapılmalı; Ülkücü Harekette çok önemli görevlerde bulunan herkes soyunu çekinmeden gururla ortaya koyarak "Ben filân soydanım ama, Türk Milletindenim" diyebilmelidir.
Aksi halde daha çok, eveleyip geveleyeceğiz.