Toplumsal Uzlaşma ve Eğitim
Yazarlar // 27 Nisan 2017 Perşembe 23:19

Hasan GÜNEŞ

Toplumsal uzlaşma bir kişinin veya grubun toplumun diğer kesimlerinin haklarını yok saymamayı, ortadan kaldırmaya kalkmamasıdır. Herkesin birbirinin yaşam biçimine tahammül etmesidir.    Toplumsal uzlaşmanın önemi nedir? Toplumsal uzlaşma yeterliliğinin sağlanmasında ailelere, eğitim kurumlarına düşen sorumluluklar nelerdir?     Toplumsal uzlaşma, hoşgörünün dolayısıyla huzurun ve barışın teminatındadır.  Bizim esas konumuz olan toplumsal uzlaşmanın sağlanmasında aileye ve okullara düşen sorumlulukların neler olacağının sorgulanmasıdır.    En başta çocuk aile ortamını güvenli bir yer olarak algılamalıdır. Bunun için çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu ihtiyaçların başında sevgi gelmektedir. Çocuklar arasında baş gösteren çatışmalar birisinin kazanması, diğerinin kaybetmesi üzerine kurulmamalıdır.   Ebeveynler, çocuklar arasında hoşgörü ortamını yaratmak zorundadır. Bunun için çocukların empati kurma duygularının gelişmesi için beceriler geliştirmelidir.   Diğer taraftan, öğretmenler öğrencilere vermelidir. Bu yükümlülükler şu şekilde sıralanabilir:1- Öğrenciye demokratik davranmak.2- Öğrenciler arasında eşitlik, adalet ilkelerine dikkat edilmeli.3- Sınıf içinde özgür bir ortam yaratmalıdır.4- Öğretmen-öğrenci; öğrenci- öğretmen arasında çok yönlü iletişim kurmalı.5- Öğrenciler arasında, cinsiyet, etnik vb. yönleriyle ayrım yapılmaması.     Sonuç olarak; toplumsal uzlaşma, barışın güvencesidir. Bu önemli işlevin yerine getirilmesinde ailelere ve okullara birçok sorumluluklar düşmektedir.