Samsun ve Ülkemizde Tarım
Yazarlar // 1 Nisan 2018 Pazar 22:46

Tekin AKIN

Ülkemiz Tarımına Bafra ve Çarşamba ovaları ile katkıda bulunan Samsun ilinde, tarımın daha verimli olması için, bu ovalarımızı doğru değerlendirebiliyor muyuz?

Buna evet diyemiyoruz.

* * *

Tarım yönünden, dünyada kendi kendine yeten çok az ülkelerden biriydik.

Ülkemizde de Tarımın, girdileri açısından giderlerini karşılayamaz duruma geldiğini görüyoruz.

* * *

Tarımı ülkelerin sırtında yük olarak görme gafleti, ülkeleri dış alıma yönelterek, önemli bir kayba uğratmaktadır.

* * *

Tarım, ülkemizin ekonomisinin sırtında yük değil, ülke ekonomisinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Tarımın İstihdama yaptığı katkı görmezden gelinmemelidir.

İşsizliğin vardığı nokta, toplumun sosyal dengelerini bozacak düzeye gelmiştir.

Köyden kente kayışın önemli sebeplerinden birisi de, tarımın üzerinde oynanan oyunlardır.

* * *

Geçtiğimiz yıllarda Sosyal Demokrat Halkçı Partinin hazırladığı bir kırmızı et projesi vardı, o yıllarda o proje hazırlanırken, bu parti, sanki uğraşacak başka sorun yokmuş gibi, kırmızı et diye bir şeyin projesi ile uğraşıyor diye içimden, kendi kendime tepki vermiştim.

Meğer o projeyi hazırlayanlar bu ülkenin tarım ve hayvancılığının olumsuzluklarını o günden görebilmişler.

O gün Parti yönetiminde bulunan Murat Karayalçın ve ekibini kutlamak gerek.

* * *

Çarşamba ovasının tahıl ambarı, sebze ambarı olmasının, ülkenin nelerine ilaç olduğunu da düşünmek gerekmektedir.

Ülkenin tarımı konuşulurken, Samsunumuzun Bafra ve Çarşamba ovalarını hatırlamalıyız.

* * *

Bu kentin siyasileri, Samsun için çizilen yol haritasını bir kere daha gözden geçirmelidirler.

Samsunun siyasilerinin ve yöneticilerinin,  tarihi sorumluluğu bunu gerektirmektedir.

* * *

Tarıma dayalı sanayinin en çok yakışacağı kentlerden birisi de Samsunsundur.

Dünyanın en şanslı illerinden birisi olan Samsunumuzun geleceğinin biçimlendirilmesindeki sorumluluğun çok ağır olduğunu, Samsunlu siyasilere bir kere daha hatırlatmak istiyorum.

Bafra ve Çarşamba ovalarına, ülke tarımı adına, ülke tarımının geleceği adına sahip çıkılmalıdır.

* * *

- Tarıma gerekli destek verilebilseydi, tarımımız yoksullaştırılmasaydı, kırmızı eti 40TL’ye, domatesi 4 TL’ye yermiydik?

- Tarıma gerekli destek verilebilseydi, bu gün ülkemizdeki işsizlik % 13 olur muydu?

- Tarıma gerekli destek verilebilseydi hayvancılık bu gün ki duruma gelir miydi?

— Kırsal alanda yaşayan halkımız, gelir paylaşımından daha fazla pay alabilselerdi kentlere göç bu günkü gibi olmazdı

— Köylülük üreticiliğe dönüştürülebilirdi.

— Tarımımız sayesinde işsizlik bu kadar çok hissedilmezdi.

— Kırsal yerleşim alanlarımız, teknolojik tarımla daha modern bir duruma getirilebilirdi.

* * *

Tarım sağlıklı beslenmemizin kaynağıdır. Sağlıklı yaşamın kaynağıdır. Sağlıklı toplumun kaynağıdır.