Omv
Özgüven ve Eğitim
Yazarlar // 22 Eylül 2016 Perşembe 00:00

Hasan GÜNEŞ

Yurttaş; ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalarına, bilim adamlarına, yargı adamlarına, kısaca bütün toplum üyelerine güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu bireyin gelecekte ne olacağına dair beklentilerin neler olacağı konusunda fikir verdiği için huzur vermektedir.

Bireyin çevresine güvenmesi için kendine güvenmesi gerekiyor. Yani, bireyin özgüven düzeyi yüksek olmalıdır.

Tabii ki; bireyin özgüven duygusunu elde etmesi bir süreç gerektirir. Ailede başlayıp, okulda devam etmektedir. Ailede anne babalar ne gibi tutum ve davranışlara sahip olmalıdır ki çocukta özgüven duygusu gelişsin?

- Çoçuğa farklı roller ve sorumluluklar verilmelidir.

- Çocuğun hakları olduğu unutulmamalıdır.

- Çocukla anne-baba arasında güvenli bir ilişki kurulmalıdır.

- Çocuğa hata yapma fırsatı verilmelidir.

Diğer taraftan; sınıf yaşantısı da özgüvenin gelişmesinde etkili olmaktadır. Öğretmenler şunları göz önünde bulundurmalıdır:

- Öğrenciye sınıfta farklı roller ve sorumluluklar verilmelidir.

- Öğrenciye risk alma fırsatı verilmelidir.

- Öğrenciye düşünme ve duygularını açıkça ifade etmelerine fırsat verilmelidir.

- Öğrenciye hata yapma fırsatı verilmelidir.

- Öğrenciler kararlara katılmalıdır.

- Öğrencinin bir onurunun olduğu unutulmamalıdır.

Kuşkusuz, bu ideal koşullar olmaksızın bireyin kendine güveni olmadığı gibi çevresine güveni de olamayacaktır.