Öncelikler Değişirken
Yazarlar // 14 Kasım 2017 Salı 23:17

Suat BAŞARAN

Bizler solculuğu bir fikirden ziyade beşinci kol faaliyeti olarak gördük...
Komünistler, ülkemizi işgal etmek isteyen Rus emperyalizminin maşalarıydı...
Genel bir çerçevelemeydi bu; biliyoruz... Ancak o sıcak dönemde ayrıntılar önemsizdi...
Bütün değerlerimize düşman bir görüntü vermekteydiler...
Allah’a, Peygambere,bayrağa, İstiklâl Marşı’na ve de Türklüğe…

*****
Beri tarafta sağcılar vardı...
Onlar ise bizlerle aynı değerlere sahip görünüyorlardı...
Bayrak, Kur’an ve Millet …
İttifak mantıklıydı…

*****
O zamanlar “Solun ihanete varan faaliyetleri karşısında sağ ile olan mücadelemizi erteledik” sözünü pek de anlamlandırdığımız söylenemez...
Namaz kılan adam, Allah’tan korkardı sonuçta... Allah’tan korkandan da korkmamıza gerek yoktu... Ve bugüne geldik…

*****
Artık biliyoruz ki, ibadetle Allah korkusu arasında bir ilişki olmayabiliyor...
Kur’an’a inanmak, günahtan kaçınmayı doğurmayabiliyor çoğu kez…
Müslümanla kâfir, Türk düşmanlığında kolaylıkla anlaşabiliyor...
Onlardaki “millet” ve “milliliğin” bizim milletimizle alâkası yokmuş…
Dünkü mücadelemizde bizimle yan yana duran bir çok sağcı, meğerse yeşil kuşak projesinin taşeronuymuş…
Bizi sevdiklerinden değil, dış bağlantıları öyle emrettikleri için yakın durmuşlar bize…

*****
Bugün kızıl emperyalizm yerini -öncelikler açısından- kara emperyalizme bırakırken, emperyalizmin taşeronluğu da Sol’dan Sağ’a geçmiştir doğal olarak…
Artık, sloganı değiştirip: “Sağın ihanete varan faaliyetleri karşısında sol ile olan kavgamızı erteledik” demenin vakti gelmiş midir?
Son yıllardaki gelişmelere baktığımızda, bir an evvel tartışılması gereken bir konu gibi duruyor; ne dersiniz?