Okullarımızda Danışmalı Katılma Açısından Düşünceler Ve Öneriler
Yazarlar // 29 Ocak 2016 Cuma 00:00

Hasan GÜNEŞ

Danışmalı katılma “ Okul yöneticilerinin belirli konularda öğretmenlerin bilgisine başvurmaları ve 
onların görüşü ve önerilerine açık olanlara” verilen isimdir.
Danışmalı katılımın önemi nedir? Danışmalı katılma açısından okullarımızda mevcut durum nedir? 
Danışmalı katılma açısından neler önerilebilir?
Danışmalı katılımım hem öğretmenler hem de okullar açısından birçok yararı bulunmaktadır. 
Ancak, bu köşe yazısında bunlardan başlıcalarına değinilecektir.
Danışmalı katılım en başta öğretmenin görüş ve düşüncelerini test etmesini sağlamaktadır. Böyle 
bir süreç, öğretmenin benzer sorunlar karşısında görüşlerinin ya devam etmesi ya da değiştirmek 
durumunda kalmasıyla sonuçlanabilir. Yani, böyle bir süreç  söz konusu sorunların çözümü konusunda 
yetkinlik kazandırabilir.
Diğer taraftan, danışmalı katılım öğretmenlerin birlik duygusu yarattığından etkili bir örgütsel 
iklime yol açacaktır. Kuşkusuz, böyle bir anlayışın öğretme-öğrenme sürecine katkısı olumlu olacaktır.
Yine, danışmalı katılım, öğretmenlere değerli olma duygusunu kazandırdığından okula ilişkin aidiyet 
duygusu kazandıracaktır. Tabii ki böyle bir süreç öğretmenin öz saygı ve özgüven düzeyinin artması 
demektir. 
Öz saygı ve özgüven düzeyi yüksek olan öğretmenin öğretme-öğrenme sürecine ve dolayısıyla 
okulun amaçlarına etkili katılımıyla sonuçlanacaktır.
Esas sorun, danışmalı katılım açısından okullarımızda mevcut durumun nasıl olduğu üzerinedir.
Çok gene anlamda söylemek gerekirse; öğretmenlerin görüşlerine başvurulmadığı yönündedir. 
Böyle bir süreçte, öğretmenlerimizin olumlu görüş ve düşüncelerinden mahrum olmanın işaretidir.
Bu da örgüt olarak okulun etkisizleşmesi anlamına geliyor. Başka bir ifadeyle, okulun amaçlarının 
etkili bir biçimde gerçekleşmesi bir ölçüde engelleniyor.
Bütün bunlarla birlikte söylenecek son söz, öğretmenlerin kendilerini etkileyen kararlara katılması 
söz konusu kararların öğretmenler tarafından etkili bir biçimde yerine getirilmesidir. Kuşkusuz, bu 
durum da okul yaşamı için önemli katkılara neden olacaktır.