Öğretmenlerin İşini Anlamlı Bulmalı
Yazarlar // 21 Aralık 2017 Perşembe 08:00

Hasan GÜNEŞ

Okulun etkililiği önemli ölçüde örgüt çalışanlarının anlamlı katkısına bağlıdır. Bunlar içinde öğretmenler başlı başına rol oynamaktadır. Kuşkusuz, öğretmenlerin katkısının sürdürülmesi bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Pekala, neler yapılabilir.

Alfred Adler, bireyin üstünlük duygusunun karşılanması önem taşımaktadır. Öğretmenler açısından okul bir takım olanaklar sağlayarak bu konunun üstesinden gelebilir.

Yine, öğretmenlerin işini anlamlı bulması okul yöneticilerinin insan ilişkileri bakımından yeterli olmasına bağlıdır.

Bunun için öğretmenlerin kişiliğine saygı duyulmalı ve karara katılmalıdır. Yine okul yönetimi öğretmenler açısından “açık iklimi sağlamalıdır.

Diğer taraftan okul yönetimi öğretmenlerle işbirliği içinde olmalı.

Öğretmenlerin değeri ve onuru olduğu düşünülmelidir. Öğretmenlerin gelişme isteği karşılanmalıdır. Öğretmenler arasında farklılığa saygı gösterilmelidir.