Öğretim Elemanlarının Stres Kaynakları
Yazarlar // 10 Aralık 2016 Cumartesi 22:06

Hasan GÜNEŞ

Stres, kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığından verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür.

Kuşkusuz, öğretim elemanlarının sahip olduğu dtres kaynakları oldukça fazladır. Bu nedenle, öğretim elemanlarının karşı karşıya bulunduğu belli başlı stres kaynaklarına değinilecektir.

İlkönce belirtilmesi gereken hususlardan biri rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı ve anabilim başkanlığı düzeyinde yaşanan olumsuz yönetim politikaları stres kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Öğretim elemanlarının yaşadığı  diğer stres kaynakları şu şekilde belirtilebilir:

.. Kadro dağılımındaki ayrımcılık,

.. Araştırma projelerinin desteklenmesinde ayrımcılık,

.. Özlük hakları bakımından görülen olumsuzluklar,

.. Ders dağılımında görülen eşitsizlikler,

.. Kalabalık sınıflar,

.. Öğrenciler arasında görülen sorun davranışlar,

.. Öğrenciler ve öğrenci-öğretim elemanı arasında görülen çatışmalar,

…Öğretim elemanlarına  gerek yöneticileri gerekse meslektaşları tarafından uygulanan mobbing uygulamaları ve

tez, araştırma faaliyetleri stres kaynakları olarak değerlendirilebilir.

Aslında, stres bir ölçüde öğretim elemanının güdülenmesi ve iş doyumunu   olumsuz etkilediğinden  yetkililerce  dikkate alınması gereken bir konudur