Öğrenci Uyumu
Yazarlar // 11 Aralık 2015 Cuma 00:00

Hasan GÜNEŞ

Öğrenci uyumsuzluğunun nedeni ya da nedenleri bulunup ortadan kaldırılması eğitim başarısı için önem 
taşımaktadır.
Başta, öğrenci uyumsuzluğunun nedeni kendisinden kaynaklanabilir. Öğrencinin yetiştiği aile çevresi 
uyumsuzlukta etkili olabilir. Aşırı korunan, şımarık çocuklar veya  aşırı hoşgörülü bir biçimde yetiştirilen çocuklar 
uyum sorunu yaşayabilir.
Bu nitelikteki çocuklar için rehber öğretmenlerle işbirliğine girilebilir.
Yine öğrenci uyumsuzluklarından biri öğretmenin katı, otoriter, esnek olmaması gösterilebilir. Zira böyle bir 
tutum kaygı ve korkuyu beraberinde getirir.
Diğer taraftan, öğretmenin ödülü kullanmayıp sadece ceza yöntemini kullanması da öğrenci 
uyumsuzluğundan biridir.
Yine öğrenciye aşırı ev ödevleri vermek de öğrenci uyumsuzluğunun nedenlerinden biridir.
Bunlara ilaveten, eğitim sistemimizin sınav odaklı olması da öğrenci uyumsuzluğunun nedeni olarak 
değerlendirilebilir.
Öğrenciler arasında görülen çatışmaların öğretmenler tarafından çözüme kavuşturulamaması da 
uyumsuzluk nedenlerindendir.
Ayrıca, öğrenciler arasında görülen bilişsel, duyuşsal ve sosyal farklılıklar öğrenci uyumsuzluğuna yol 
açabilir.
Uygun olmayan öğretim yöntemlerinin kullanılması da bir diğer öğrenci uyumsuzluğu nedenlerindendir.
Diğer taraftan, öğrencinin yaşadığı akademik başarısızlık uyum sorunları arasındadır.   
Aslında sorunun çözümü, öğrenci uyumsuzluğuna yol açan nedenlerde saklıdır.