Musul ve Kerkük'e Sahip Çıkmak
Yazarlar // 14 Ekim 2017 Cumartesi 10:19

Suat BAŞARAN

Musul ve Kerkük Türkmenlerine sahip çıkmak ırkçılıkmış.... Diken yazarı böyle buyurmuş...
Biz Türkmenlere sahip çıkarken, birileri de Kürtlere sahip çıkarmış ve Türkiye bölünürmüş...
Mantığa bakar mısınız?
Bunlar gerçekten bu ülkenin adının yazı-tura sonucu Türkiye olduğunu var sayıyor...
Ya şu ifade: “Eğer siz Türk derseniz bir başkası da Kürt, Arap, Çerkez der... Eğer siz toplumsal bağı Türklük üzerinden kurarsanız bir başkası da Kürtlük ya da Araplık üzerinden kurar.”
Gerçekten dayanılır gibi değil, Anadolu’daki varlıklarını Türk’e borçlu olanlar, ortaklık talebinde bulunuyor...
Varlıklarını Kürtlük ve Araplık üzerine kurarlarmış...Varsın kursunlar... Eğer bu topraklarda onların yüzü suyu hürmetine yaşıyorsak, yaşamayalım daha iyi…

*****
Sonra da devam ediyor hazret:
“Eğer siz 'Sınırın öte yanındaki Türkmenler bizim için çok önemli, bunun için gerekirse ölürüz' derseniz bir başkası da 'Sınırın öte yanındaki Kürtler, Araplar bizim için çok kıymetli gerekirse onlar için ölürüz' der.”.."
Desin ne var bunda? Burada kendini Arap hisseden gitsin Suriye’de ve Irak’ta Araplar için savaşsın... Kürt olduğunu iddia eden de Kürtler için... Bundan gocunmaz, aksine memnun oluruz...
Irak işgal edilip oradaki dindaşlarımız soydaşlarımız kitleler halinde öldürülüp tecavüze uğrayınca, Türkiye’deki Kürtler ve Araplar Amerikalılarla savaşmak için sınır kapılarına yığıldı da biz mi engel olduk?
Sınıra yığılan Kürtlere kucak açılmadı mı, Araplara kucak açılmadı mı?
Kime ayrımcılık yapıldı?

*****
Şu an emperyalist devletlerin kucağına oturarak Türkiye aleyhinde yapılanmalarda figüranlık yapan insanlaradır tepkimiz...
Bizi ırkçılıkla suçlayıp oradaki Türkmenlere soykırım uygulamaya çalışanlaradır…
Musul, Kerkük ve Erbil Türkmen şehridir... Oraları bizlerden alıp başkalarına veren, İngiliz emperyalizmidir.
Elbette oralardaki hakkımızı arayacağız...

*****
Bizim ırkçılık diye biz derdimiz yok... Barzani ve avenesine soyları dolayısıyla değil, eylemlerinden ötürü karşıyız...
Amerikan’ın kucağına kim oturursa karşıyız... İster Arap olsun, ister Türk veya her neyse!..
Ve son olarak, o topraklar bizim hayat sahamızdır... Mücadelemiz, hayat damarımızı koparıp, nefesimizi kesmeye çalışan küresel güçlerledir; Araplara ya da nevzuhurlara karşı değil…
Oraya baktığımızda gördüğümüz sadece emperyalist güçlerdir çünkü…