MHP'yi mahkemeye vermek
Yazarlar // 6 Mart 2013 Çarşamba 15:29

Suat BAŞARAN

İl teşkilatları kapatılmak suretiyle görevden el çektirilen il başkanlarını zor günler bekliyor…

 Allah kimseyi böyle bir imtihanla karşı karşıya bırakmasın!..

 Bir yanda hayatlarını adadıkları partileri, öte yanda 'hak arama' uğraşları…

 Ne yapacaklar?

 'Hak arama' uğruna partilerini mahkemeye mi verecekler?

 Ya da partilerini mahkemeye vermemek için haklarından mı vazgeçecekler?

 Kolay kolay cevap verilemeyecek sorular bunlar…

 Cenab-ı Allah yardımcıları olsun…

 *****

 Yukarıdaki sorular sadece il başkanlarının cevaplaması gereken sorular değil elbet…

 Her ülkücü 'kendisini onları yerine koyarak' bir cevap aramalıdır kendi nefsinde…

 Hangisidir doğru olan?

 Kendi adıma konuşmak gerekirse ben de cevabını bulabilmiş değilim…

 İki davranışın da savunulacak güçlü dayanakları mevcut…

 Onun için bence öncelikle aranması gereken cevap, partinin kapatılmasıyla eski yönetiminin ve delegelerin üyeliklerinin düşüp düşmediği olmalıdır…

 Bunun tespiti için, ya parti yönetimi ya da Devlet’in yetkili mercilerinin karar vermesi lâzım…

 'Hakları duruyorsa' partiyi mahkemeye vermenin doğru bir davranış olduğuna inanmıyorum…

 Yok eğer üyelik ve delegelik hakları da ellerinden alındıysa, sadece o hakları için yasal yollara başvurmalarının yadırganacak bir yönü olmadığı kanaatini taşıyorum…

 *****

 O arkadaşlarımızın sözü geçen hakları için yasal yollara başvurmasını yadırgayacak ve belki de mahkûm edecek olanlardan da aşağıdaki soruların cevabını bekliyoruz:

 Kendileriyle çalışmak istemedikleri il başkanlarını çağırıp, “Sizinle çalışmak istemiyoruz! Lütfen istifa ediniz!” diyemezler miydi?

 Hadi diyemediler veya dediler de kabul ettiremediler…

 Partiyi kapatmadan yönetimi görevden alamazlar mıydı?

 Bütün bunları yapmayıp 'Devlet erki marifeti'yle partiyi kapatanlar, aynı 'Devlet erki marifeti'yle hakkını aramak isteyenleri hangi ahlâki gerekçeyle suçlayacaklardır?

 Davranışlarının aynısıyla kendilerine mukabele edildiği için mi?

 Olabilir…

 'Yanlışa yanlışla mukabele' tabii ki doğru değildir…

 O zaman parti kapatmakla yanlış yaptıklarını itiraf etsinler…

 Yok kendi yaptıkları doğruysa, görecekleri karşılık da doğru demektir…