Eğitim işlevi ilkesiz yürüyor
Yazarlar // 11 Eylül 2012 Salı 08:41

Hasan GÜNEŞ

İlke bir etkinliği yürütürken  izlenecek yol ve yollar anlamına gelmektedir. Eğitim alanında ilkelere uymama kaosu beraberinde getirmektedir.

         Her alanda olduğu gibi,eğitim alanında uyulması gereken ilkeler vardır.Tabii bu ilkelere uyulup uyulmadığı izleyen satırlarda  da görüldüğü gibi tartışma götürmektedir.İlkelere uymamanın sonuçları toplumumuz için  faturası ağır olmaktadır.

         Türk Eğitim Sisteminde, eğitim genellik ve eşitlik ilkesinde, eğitimde hiçbir kişiye, aileye zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınmaz denilmektedir.Ancak,  uygulamada görüldüğü gibi okullar birinci ve ikinci sınıf olarak ikiye ayrılmaktadır.Genelde, paralı olan özel okullar nitelikli kabul edilip bu okullardan yoksul öğrenciler yararlanamamaktadır.Yoksul öğrenciler ikinci sınıf olarak kabul edilen kamu okullarına gönderilmek durumunda kalmaktadır.

       Milli eğitim ilkelerinden biri de “Ferdin ve Toplumun Gereksinmeleri “ göz önünde bulundurulmasıdır.Ancak,eğitim uygulamaları,piyasanın öngördüğü nitelikte, çocuklarımız yetiştirilmekte, bireyin kendini  gerçekleştirmesine olanak tanınmadığı gibi toplumun genel gereksinmeleri göz önünde bulundurulmamaktadır.

      Fertlerin eğitimleri süresince ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yetiştirilir ilkesi önem taşımaktadır.Ancak,görev yaptığım üniversitelerde sorduğum soru üzerine, yaklaşık öğrencilerin üçte birinin ancak kendi isteğiyle okuduğu bölümü seçtiğini belirtmiştir.Geriye kalanın kendi ilgi alanının dışında olduğu ve istekleri dışında tercihte bulunduğunu belirtmiştir.

     Demokrasi eğitimi, Milli Eğitim Temel ilkelerinden biridir .Ancak demokrasi yaşanarak öğrenilir.Okullarda öğrencilerin demokrasiyi öğrenecek iklim yaratılmış değildir.Halen, okullarımızda şiddete maruz kalan öğrencilerimiz var.Ayrıca,demokrasi eğitimi açısından önem taşıyan öğretim ilke ve yöntemlerine yeterince yer verildiği söylenemez. Yine, öğrenciler kendilerini ilgilendiren kararlara tam olarak katılmıyorlar.

     Atatürk İnkılap v İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, laiklik eğitim sistemimizin vazgeçilmez ilkelerinden biridir. Ancak, müfredat programlarında sapma görülmektedir.Diğer taraftan Atatürkçülüğün temel taşı olan laiklikten ödünler verilmektedir.

    Bilimsellik,Milli Eğitimin Temel ilkelerinden biridir.Ancak,60-66 aylık çocuklar okullara gönderilmesi yeni yasa ile öngörülmektedir.Henüz, psiko-motor gelişimini tam tamamlamamış çocukları okula göndermek bilimsellikle örtüşmemektedir.Yine,yeni yasa ile mesleğe yönelme yaşı 10-11 yaştır.Ancak gerçekte mesleğe yönelme yaşı16-18 yaş olduğunu göstermektedir. Bu anlayışta bilimsel değildir.

   Planlılık eğitimimizin temel ilkelerinden biridir.Ancak bu alanda da ilkeye uymama görülmektedir.En çarpıcı örnek atama bekleyen öğretmen adaylarının durumu bir plansızlık ürünü olarak kabul edilebilinir..

   Yıllardır süzülerek gelen ilkesizlik ve kabul edilen 4+4+4 eğitim yasası tam olarak kaosa yol açmaktadır.Herkes şikayetçi.Öğretmen,veli, okul yöneticisi.Hatta ilkesizlikte büyük bir payı olan bakan bile.  Yani  herkes mutsuz.Böyle bir durumun öğretme-öğrenme durumuna   yansıması kaçınılmaz görünüyor.Olan öğrencilerimize olacak.