Devlet
Yazarlar // 6 Ocak 2018 Cumartesi 21:34

Suat BAŞARAN

Çok kısa ve net...
Gayem felsefi bir tartışma açmak değil çünkü...
Arzu eden kolaylıkla kaynaklara ulaşıp, bu konuda yazılanları okuyabilir...
*****
Kendi adıma, okumalarımdan ve dinlediklerimden çıkardığım sonuç şudur:
Adalet varsa Devlet vardır!..
Hukuk üzerinde şekillenen yapının adıdır Devlet...
Güç kullanma tekeli, kanun koyma tekeli, şiddet kullanma tekeli v.s sadece yukarıdaki şart yerine geldiyse devleti tanımlar...
Aksi halde ortada olan çetedir...
*****
Mevcut yönetime, devlet muamelesi yapmak ve meşruiyetin kaynağı olarak görmek, ülkücü görüşü inkârdır...
Bugünkü devlet ise, Kenan Evren’in yönettiği de devlet idi...
Niye ona biat edip Başbuğumuzu satmadık?
*****
Ülkücü hareket meşruluğunu kendi değerlerinden alır, iktidarın kanunlarından değil... Kanunlar bizlere sadece resmiyet kazandırır...
Onun için bizlere dayatılan, “Devlet Politikası” gibi, “Devletin âli menfaatleri” gibi kavramlar laf salatalığından başka anlam taşımazlar... Biz onları, ‘devlet’ yerine ‘iktidar’ı koyarak okuruz...
Devletin âli menfaatini, devleti kuran milletin adını telâfuz edemeyenler koruyacak öyle mi?
*****
Devlet bizim kadim hafızamızdadır... 
Ülkücüyüz ve bunun tabii neticesi olarak ideal ölçütler belirler düşüncemizi...
Türk milletini nasıl idealize ediyorsak, Türk Devleti’ni de ederiz...
*****
Daha evvel “Devlet” ve “Düzen”in farkındaydık...
Derinlemesine idrak edemesek de Devlet’in çoğu kez “Düzen”in cenderisi altında olabileceğini hissedebiliyorduk...
Düzen’i yıkıp Devlet’i bu demir cendereden kurtarmaktı gayemiz...
“Yaşasın Devlet Yıkılsın Düzen” bu arzunun ifadesi idi...
Bugün tam tersi isteniyor bizden...
Türk Devlet’ini çürütmeye çalışan “Düzen”in bekçiliğine soyunuyoruz...
İsyanımız buna…
*****
Kendilerine isim olarak idealizmin Türkçe karşılığını alan bir hareketin mensupları, şahısların kutsaliyeti ve dokunulmazlığı üzerinde şekillenen despotizme, elbette devlet demeyeceklerdir...
Türk’ün anlamını idrakten aciz kişilerce yönetilen bir aygıt, Türk’ün devleti olamaz...
Devlet’e hizmet, onu asli kimliğine kavuşturmaktır...
Hukuku ve Adaleti savunmaktır devlete hizmet…
Diğeri düzen bekçiliğidir sadece, düzen bekçiliği…