Bölücülük Nedir?
Yazarlar // 22 Ekim 2017 Pazar 00:19

Suat BAŞARAN

Bir kişinin Türkçülüğü bölücülük olarak değerlendirmesi, onun dünya görüşünün yansımasıdır...

Ne kadar anlatılırsa anlatılsın bunlar asla soy ve milletin farklı kavramlar olduğunu anlayamayacak, Türk’ün bir millet adı olduğunu kabullenemeyecek ve milletin “aynı devlet ülküsünde birleşenler”in ortak kimliği olduğunu idrak edemeyecekler...
Edemeyince de saçmalayıp duracaklar haliyle...

Bu saatten sonra bu kişilerden fikirlerinde bir düzeltme beklemek yerine, tutarlılık aramak daha doğru bir yaklaşım olacaktır...

Eğer gerçekten kendi millet teorilerine sadık kalıp, Türk’ü bir etnik kimliğe indirgeme arzuları taşıyorlarsa bunun gereğini yapmaları gerekmektedir...

Evet!.. Kabul ediyoruz, “Bu Millet” veya “Aziz Millet” teorileri açısından bakıldığında, Türkçülük, bölücülüktür...

O zaman bu geleneğin savunucuları öncelikle devletin ismini hiçbir etnik(!) kimliği çağrıştırmayacak bir adla değiştirilmelidir...

Bu devletin adı Anadolu Federe Devleti olmalı ki, Türkçülüğü bölücülük olarak adlandırmak bir anlam ifade etsin...

İkinci olarak, Külliyelerindeki meşhur 16 Türk Devleti tören mangası ya kaldırılmalı, ya da yanlarına, tarihte kurulmuş eski Kürt, Laz ve Çerkez devletleri de eklenmelidir...

Bayraktaki, İstiklal Marşı’nda ve Ordu’daki Türklük vurgusu, diğer renklerle çeşitlenmelidir...

Türkçenin hâkimiyetine son verilmelidir...

Milleti din şekillendirdiğine göre milletin dili, Kur’an’ın dili olmalıdır...
İşte o zaman “Türkçülük bölücülüktür!” diyerek höykürebilirler rahatlıkla!..


*****

Aslında bunların milletin bütünlüğü gibi bir dertleri yok... Dertleri ve kavgaları, Türklükle!..

"Türkçülük bölücülüktür" derken vurgu Türkçülüğedir... Türkçülüğün kötü olduğunu vurgulamaktır ana gaye...

Bunların milletin dirliği, birlik ve bütünlüğü gibi bir kaygıları olsaydı, “Benim sunni vatandaşlarım” diyerek halkı ayrıştırmazlardı...

“Bunların yaptığını Şia bile yapmadı” demeyi akıllarından bile geçirmezlerdi...

Atamalarda liyakta önem verir, partizanlık yapmazlardı...

İhaleleri yandaşlara peşkeş çekmezlerdi...
“İnananlar- inanmayanlar” diyerek, milleti ayrıştırmazlardı...

Buralarda aranmalıdır, bölücülük ve bölücüler…

O zaman gerçek bölücünün kim olduğu tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır...