Bir Beyefendinin Ardından
Yazarlar // 29 Ağustos 2014 Cuma 00:00

Suat BAŞARAN

Onu basın mârifetiyle tanıyanların, bu başlığa bir anlam veremeyeceklerinin farkındayım.
‘Ülkücü militan’ olarak otuz küsur yıl ülke gündeminde yer alan birinin bu sıfatla anılmasını,  değil düşmanları, onu tanımayan sempatizanları bile yadırgayacaktır; biliyorum...
*****
Yeni nesil ülkücülerin Ünal Osmanağaoğlu’nu yakından tanımalarını isterdim.
Şaşırırlardı elbette.
Önce mütevazılığı ve efendiliğiyle şaşırtırdı onları.
Sonra da dünyaya bakışı ve olayları yorumlamasıyla şaşırırlardı.
‘Ülkücümsü’lerin zehirlemesine mâruz kalanlar,“Bu nasıl ülkücü?” derlerdi şüphesiz.
Ne yapmacık sert bakışları vardı ne de kostak kostak yürümesi.
Komünistlerle nasıl çatıştığından da bahsetmezdi kesinlikle, “Bir zamanlar” diye başlayan anılar anlatmazdı…
*****
Normal bir mahkemede kesinlikle beraatla sonuçlanacak bir mahkûmiyetin mağduruydu.
40 yıla yaklaşan bir mağduriyet.
Yargılanan kendisi değildi şüphesiz, yargılanan topyekûn bir hareketti. Yargılayanların bir kısmı sadece yargıç değildi bu yüzden. Onun için idamla beraat arasında gitti geldi dosyası.
Yeniden yargılanmak için müracaat etmiş ve müracaatı kabul edilmişti.
Takip edip sonucu malûm zevâtın suratına çarpmak üzerimizdeki sayısız borçlardan birsi olsa gerek bizler için.
*****
Son günlerde en büyük korkusu bölücülüktü.
Ağrılı olduğu için meseleyi hepimizden daha net görüyordu.
Doğudaki nüfus yapısının, devletin de mârifetiyle Türkmenlerin aleyhinde nasıl bozulduğuna bizzat yaşayarak şahit oluyordu.
Devleti yönetenlerin ihânete varan yaklaşımlarına eklenen kurumsal zafiyetlerimiz sohbetlerimizin ana konusuydu her zaman.
*****
“Güneydoğuyu kaybettik korkum Doğu’yu da aynı akıbetin bekliyor olması”
Doğu’dan kastettiği yerlerden biri de Erzurum’du. Abartıyor diye düşünmüştüm. Son mahalli seçimlerde endişelerini daha iyi anladım.
Hele Tutak; Tutak Bey’in emaneti Tutak’ın düşmesi…
Belki de kalbini en çok o yordu.
*****
İyi ki sümsüklerin zaferlerini taçlandırdığını görmedi.
Bu da bir tesellidir...
Allah(c.c) rahmet eylesin!