Anne Ve Babanın İlgisizliğinin Sonuçları
Yazarlar // 09 Mart 2016 Çarşamba 00:00

Hasan GÜNEŞ

Kuşkusuz; akademik sorunla kastedilen ders konularının ve temel okul becerilerinin öğrenilmesi, 
korunması ve genelleştirilmesinde yaşanan zorluklardır. Bu zorlukların kapasitesi yeterli bir 
öğrencinin notlarının düşmesi ya da kapasitesinin altında başarı göstermesi gibi sorunlar eğitimde 
önemli yer tutuyor.
Öğrencinin, kapasitesinin düşmesinde birtakım güçlükler bulunuyor. Öğrenciden kaynaklanan 
sorunlar bulunuyor. Bunlardan en önemlisi sosyo-ekonomik durumlarının düşük olmasıdır. Öyle ki 
Türkiye’de yoksul sayısı milyonlarca olduğu bilinmektedir.
Yine, evde kardeş sayısının çok olması da akademik sorunu oluşturmaktadır. Anne-babanın ilgisiz 
kalması sorun olabilmektedir. 
Öğrencinin ders çalışma yöntemlerini bilmemesi, dolayısıyla rehber öğretmenlerden yararlanma 
fırsatlarının olmaması da akademik soruna neden olabilmektedir.
Öğretmenin tek yönlü iletişimi kullanması, öğrenciyi motive edememesi de akademik soruna yol 
açabilmektedir.
Diğer taraftan, yine öğretmenin öğrencisine sözlü ve fiili şiddet kullanması,; onu karara katmaması; 
yine öğretmenin deneyimsiz olması akademik soruna yol açabilmektedir.
Öğretmenin otoriter tutum ve davranışlarda bulunması da akademik sorunlara yol açabilmektedir.
Yine, öğretmenin öğrencileri arasında eşitlik, adalet ve özgürlük ilkelerinden yoksun bırakması da 
önemli akademik sorunlara yol açabilmektedir.
Diğer taraftan, öğrencilerin arkadaşlarıyla yaşadıkları uyum sorunları, çatışmalar akademik 
sorunlara neden olabilmektedir.
Öğrencilerin arkadaşlarıyla girdiği çatışmalar ve bunun öğretmen tarafında yönetilememesi, yine 
öğrencilerin dayanışmadan yoksunluğu sınıf içi sorunlara; o da akademik sorunlara yol 
açabilmektedir.