Anayasa Denilen Şey...
Yazarlar // 22 Nisan 2017 Cumartesi 15:10

Tekin AKIN

Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme ve yargının, güçlerini nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarının teminatı olan temel yasadır.

* * *

Anayasa, özellikle yurttaşların yasalar karşısındaki haklarını belirleyen, toplumsal bir mutabakat metnidir.

Referandum sonuçları, halkımızın kafasının da biraz karıştığını gösteriyor.

* * *

Bu sonuçlardan sonra:

- Çoğunluk ve parmak üstünlüğünden çok, mutabakat sağlanmış istisnai bir ortam yaratılmalıdır.

- Böylesi demokrasi bayramlarının galibi ve mağlubu olmamalıdır.

- Siyasi rekabetin yarattığı olumsuz ortamın onarımı gerekmektedir.

- Sizsiz olmaz ama bizsiz de olmaz konusu unutulmamalı ve mutlaka değerlendirilmelidir.

- Uluslar arası ilişkilerimizde de gerginliklerin giderilmesi için çalışılmalıdır.

- Yargının siyasallaşmaması için aşırı bir titizlik gösterilmelidir.

- Çok sesli toplum olmak için demokrasimizin gelişmesine her kes katkı vermelidir.

- Yeni Anayasa değişiklikleri, yurttaşların demokratik, sosyal ve siyasal haklarının garantisi olmaya devam etmelidir.

- Toplumun beğenmediğim yerleri var ama yinede okey verebilirim dedirtecek uygulamalar yapılmalıdır.

- Anayasa metinleri toplumu, birbirine düşman ve hırslı guruplara ayıran metinler asla değildir. Buna meydan verilmemelidir.

- Yasama, yürütme ve yargının güç dengeleri, demokrasinin ve hukukun evrensel değerleri ile ölçülebilir olmalıdır.

* * *

Siyasetin tarafları, Anayasa metinlerinin devlet ile bireylerin arasında yapılmış mutabakat metinleri olduğunu akıllardan çıkarmamaları gerekiyor.

Bu metinler sadece yönetenlerin yetkilerini belirleyen metinler değillerdir.

Birbirlerini gördüğünde, hırlaşmaya hazır insanlar yaratmadan yaşayabilen bir toplum olma özelliğimizi bozmamalıyız.

Yeni Anayasa değişiklikleri, bizi uygar dünyayla düşman edecek değişiklikler olmamalıdır.

Yurtta ve dünyada barışı anlatmaya devam eden bir Millet olmalıyız.

Demokrasinin ve bağımsız yargının evrensel değerlerini yaşama geçirme iddiamız devam edecektir.