limanbet limanbet bonus veren siteler bonus veren siteler bonus veren siteler istanbul evden eve nakliyat cappadocia green tour istanbul sex shop jojobet giriş jojobet casino siteleri holiganbet holiganbet istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama
Büyük Otel ve Samsunspor
Yazarlar // 26 Eylül 2012 Çarşamba 08:13

Ragıp GÖKER

Büyük Otel gözden çýkarýldý zahir.

Baksanýza bir Meclis Üyesi Oteli Samsunspor’a verilmesini önermiþ.

Fuardaki Otoparký da Samsunspor’a vermiþlerdi bi zamanlar biliyorsunuz.

Ýki ay kira ödenmediði gerekçesiyle Samsunspor’un elinden alýnmýþtý biliyorsunuz.

Samsunspor’u þikâyet eden fuar esnaflarýný biliyoruz. 

Sanýrsýnýz otopark Samsunspor’dan alýnýnca onlara verilecek.

Var mý öyle bir babayiðit Samsunspor’un elinden aldýrdýktan sonra fuardaki otoparký iþletecek olan.

Varsa öyle biri ya da birileri beri gelsin.

“Varým” desin

Bana deðil ama.

Aþa!

Ben kimim ki;

Samsun’a söylesin bunu.

Pazar günü Fuar’a bizim Ahmet Abi’nin Çay Bahçesine gittim.

Bikaç dostumuzla sohbet ettim.

Fuara girerken bi süre girip çýkan araçlarý izledim.

Yüzlercesi giriþ çýkýþ yapýyordu.

Yüreðim sýzladý.

Milli Emlak kurumuna þikâyette bulunanlar.

Ne diyelim size.

“Allah müstahak’ýnýzý versin”.

“Otel’i Samsunspor’a verelim” diye buyurmuþ bir muhteremde Ýl Genel Meclisinde.

Kimin malýný kime veriyor anlamakta zorlandým.

Da.

Otel’in bir kullanýcýsý var zaten.

Daha önce polis zoruyla otelden atýlmýþtý da. Ýki yýl kapalý kaldýktan sonra yeniden geri alýnmýþtý ayný kiþi tarafýndan.

Burasýný Muz Cumhuriyetimi zannediyorsunuz siz?

TC bir Hukuk Devletidir.

Eskiler Nasýl Söyler:

Þeriatýn kestiði parmak acýmaz.

Yasalar ne derse o.

Ben Haklý haksýz aramýyorum.

Tarafta deðilim bu hususta.

Ama þunu söylerim.

Vatandaþýn uymasý beklenen yasalara, önce devlet görevlileri uyacak ki örnek alýnsýn.

 “Oteli Samsunspor’a verelim” diyerek, kimse kimseyi hedef göstermesin bu halka.

Taraftarý da umutlandýrmasýnlar boþuna.