Yazık Oldu Samsun'a
Yazarlar // 21 Haziran 2017 Çarşamba 00:00

Ragıp GÖKER

Trabzon ve Zonguldak’ın Sağlık Endüstri Bölgesi ilan edildiği KHK görüşülürken, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Samsun’daki tıbbi cihaz üretimini geliştirilmesi amacıyla verdiği Tematik Teşvik önergesinin, ret edilmesini eleştirdiğim ‘Samsun’a atılan son kazık’ başlıklı yazım için önce Erhan Usta, daha sonra da sektörün öncüsü Ahmet Bahadır aradı.
Samsun’a yazık edildiğini ama bu hatanın düzeltilebileceğini de söyleyen Erhan Usta,  kalkınma planlarının hazırlanmasında önemli görevler almış üst düzey bürokratken MHP’den milletvekili seçilmişti.
Usta, bu ülkede teşviklerin nasıl uygulanacağını en iyi bilen üç beş kişiden biridir.
Teşvikleri bürokratların hazırladığını ama uygulamasına siyasetin karar verdiğini belirten Erhan Usta, ‘’teklifimiz kabul edilseydi, Samsun için önerdiğimiz tematik teşvik, sadece ülkemizde değil, bu coğrafyada da ilk olacaktı’’ diyor.
Cerrahi alet üretiminin yapıldığı dünyadaki üç önemli merkezlerden biridir Samsun, ama bu avantajını gereği gibi kullanamıyor.
Ülkemiz aralarında cerrahi aletlerin de bulunduğu medikal ürünlerin ithalatı için her yıl yaklaşık 6 milyar dolar döviz ödüyor.
Bu kadar önemli olan bu sektör gelişemiyor maalesef.
Erhan Usta, sektörün gelişememesini, ürünlerin ticarileştirilememesine bağlıyor.
Medikal sektörün, savunma sanayi gibi stratejik önemde olduğunu düşünen Usta, bu nedenle sektör için, tematik teşvik adını verdiği stratejik teşvik uygulanması gerektiğine inanıyor.
‘’Trabzon ve Zonguldak’ın Sağlık Endüstri Bölgesi kapsamına alındığı Kanun Hükmündeki Kararname, Samsun’daki medikal ve biyomedikal sanayiyi geliştirmek için bulunmaz bir fırsattı. Hükümet ve AK Parti Gurubu önerimizi destekleselerdi, sektörün gelişmesini engelleyen birçok engeli aşmış olacaktık’’ diyen Usta, önemli bir fırsatın kaçırıldığını düşünüyor.
Siyasetin sorunları çözme sanatı olduğunu da belirten Usta, ‘’Samsun’a yazık edildi ama bunu yine siyaset düzeltebilir. Bu önemli sektörü geliştirmek için el birliği ile çalışmalıyız’’ derken ‘’Önerim muhalefetten geldiği için ret ediyorlarsa, işbirliğine hazırım.’’ demekten de geri kalmıyor.
Sektörün öncüsü Ahmet Bahadır da, hem üzgün, hem de kızgın olduğunu söylüyor.
Sektörün öncüsü olduğu için, üretimin gelişmesini engelleyen nedenleri en iyi bilenlerden biri olan Ahmet Bahadır, Hükümetin alım garantisi getirmesini önerenler arasındaydı.
Ahmet Bahadır’ın yanı sıra cerrahi alet üreticilerinin birçoğu, Bakanlığın, Samsun’da üretilen cerrahi aletleri alacaklarına dair garanti vermesine sevinmiştir ama Erhan Usta’nın önerisinin ret edilmesi onların da canını sıkmış olmalı.
Bu aşamadan sonra bize de, medikalcilere de, Samsun siyasetinin bu hatayı düzeltmesini dilemekten başka seçenek kalmadı galiba.