Öğretmenlere Mobbing
Yazarlar // 18 Mart 2013 Pazartesi 22:03

Hasan GÜNEŞ

Gün geçmiyor ki öğretmenlere gerek yöneticiler tarafından gerekse yine öğretmenlerin kendi meslektaşları arasında mobbingle karşılaştığına ilişkin söylem ve haberlerle karşılaşılmasın. Yine, bugünlerde medyaya yansıdığı kadarıyla, Bakırköy’deki bir lisede edebiyat öğretmenine mobbing uyguladığı gerekçesiyle yargılanan ve beraat eden 4 kişi hakkındaki gerekçeli kararda, hüküm kurulurken sanıkların savunmalarına itibar edildiği belirtildi.Sanıkların davacıyı iş yerinden uzaklaştırmak için özel gayret ve çalışma içinde bulunduklarına dair delil bulunmadığı ifade edildi.

      Mobbing (psikolojik şiddet) hedef alınan bir veya daha fazla kişiye karşı, uzun süreli ve sistematik düşmanca davranışları içerir.

      Mobbing süresince görülen davranışlar, tek tek ele alındığında,bazıları tamamen negatif olarak görülmesine rağma, bazıları ise, sadece normal etkileşim davranışları olarak değerlendirilebilir.Hatta bu davranışlar, bir kez için hoş görülebilir; ya da davranışı yapanın o gün kötü gününde olduğu düşünülebilir. Ancak davranışlar, sistematik olarak uzun bir süre içinde tekrarlanırsa anlamları değişir; tehlikeli bir silaha dönüşerek örnek bir mobbing eyleminin ortaya çıkışını tetikler ve kasıtlı bir şiddete dönüşür.

      Okulun amaç/amaçların gerçekleştirmesi bir ölçüde öğretmenlerin istekli olmalarına bağlıdır.Ancak mobbingle karşılaşan bir öğretmenin istekli olması beklenemez.Böyle bir durumda okulun amaçları etkili bir biçimde gerçekleştirilemeyecektir.Okulda beklenen etkililiği  engel olan mobbingi içeren davranışlar özellikle şu alanlarda kendini göstermektedir.

       Kişiye örgütsel tedbirle saldırı,

       Kişiye sosyal ilişkileri bakımından saldırı,

       Kişinin tutumuna saldırı, özel saldırı, dedikodudur.

  Öğretmenlerin kendini güven ortamında hissetmeleri, okulun amaç/amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir etkendir.Bu nedenle,okulun etkin etkili ve verimli olması bekleniyorsa mobbinge başvurulmayan ve önlemler alınması doğrultusunda bir örgütsel iklimin sağlanması gerekir. Burada da en büyük görev yöneticilere düşmektedir.