Lojistik Köyün arazisi
Yazarlar // 18 Mart 2013 Pazartesi 06:26

Ragıp GÖKER

Daha henüz 7 - 8 yaşlarındaydım.

Babam, dedemden ayrılmış, iki tarla verilmişti bize dedem tarafından. Tütün yapıyorduk. Anam, Babam, Abim ve Kardeşimle 5 kişilik bir aileydik epi topu.  1969 yılında Samsun’a göçtü ailemiz. Ben 11 yaşındaydım. Küçük Kardeşimiz Hatice’de Samsun’a göçümüzden sonra dünyaya gelmişti.

Ben küçüktüm kardeşimiz Muteber de henüz bebeklik çağlarındaydı ama Abim Adem’in tarlada çalıştığını hatırlıyorum.

O ki arazimiz yeterli olmadığı için tarla kiralar tütün ekerdi ailemiz. Kiraladığımız tarlalardan birinin meraya sınır olduğunu hatırlıyorum. Ben öküzümüzü ve danamızı otlatırdım tarla kenarındaki o merada.

47. yıl geçmiş üzerinden ayrıntılarını hatırladığım bu anımın gerçekleştiği yıllardan.

Mera Aşağı Çinik Köyüne aittir. Meranın,1924 Mübadelesi sonrasında bölgeye yerleşen mübadillerin yaşadığı Aşağı Çinik Köyü Tüzel kişiliğine tahsis edildiğini biliyorum.

Mübadelenin 90 yılına giriyoruz. Ben 55 yaşındayım ama 50 yıllık dilimini hatırlıyorum. Mera o gün bugündür boş durur.

Samsun Lojistik Köyünün kurulması kararlaştırılırken bir kamu arazisi arandı Samsun’da. En uygun yerin Aşağı Çinik Köyü Merası olduğu söylendiğinde. Bu durumu Vali Hüseyin Aksoy’a da sordum. Vali Bey doğrulamıştı. Ama henüz o tarihlerde kesinleşmediği için de ayrıntılarını yazmamıştım.

Önceki Hafta Büyükşehir Belediye Meclisinde bu konuda bir karar alındı. Tartışmalar gazetelere de yansıdı biliyorsunuz.

O köyde yakınlarım var. Komşuluk ilişkilerim nedeniyle çok sayıda da tanıdığım bulunuyor. Beni buldular önceki gün. Türlü tevatürlerle kafaları bir hayli karışmış.

Köylülerin endişesi şu: Lojistik Köy için mera alanı yetmeyecek, bizim arazilerimize devlet el koyacak.

“Traktörlerimizi alıp Vilayete yürüyeceğiz” dedi birisi.

Durum vahim yani.

“En iyisini Vali bilir” diye düşünerek önceki gün Vali Beyi aradım.

Vali Bey, Lojistik köy için mera alanında alt yapı çalışmalarından sonra 250 dönüm kadar alan kalacağını bunun da proje için yeterli olmayacağını bu nedenle, köyden arazi alacaklarını doğruladı.

Vali Bey, Tekkeköy Belediye Başkanı ile bir anlaşmaya vardıklarını da söyledi. Anlaşmaya göre Tekkeköy Belediyesi Bölgede imar uygulaması başlatacak. İmar nedeniyle Belediye arazilerin yüzde 35 veya yüzde 40’lık bölümünü alacak. Bu nedenle bu bölümden elde edilecek alanda Lojistik Köye katılacak.

Öncelikle şunu söylememeliyim ki Vali Bey’ de aynı şeyin altını çiziyor. Aşağı Çinik imarlı olacak, toprakları tarla vasfından çıkarak arazi vasfı kazanacak. Metrekaresi örneğin 1 lira ise önümüzdeki süreçte 10 liraya çıkmış olacak. Yine örnek vermek gerekirse bir dönüm alanın 400 metrekaresini terk etmek durumunda bile kalsalar, köylüler yine de dönüm başına 500- 600 lira dolayında karda olacaklar.

Biliyorum buna da itiraz edenler olacaktır. Gazi Belediye Başkanı Vedat Yılmaz Derebahçe’de ve İlyasköy’de yaptığı uygulama nedeniyle seçim kaybetti. Ama git sor şimdi her birine, “Vedat Bey’den Allah Razı olsun” diyeceklerdir.  Aynen böyle olacak. Köylü herkesi suçlayacak.

Biz henüz köydeyken yolumuz yapılıyordu. Bahçesinden 50 santim toprak alınanlar dozerlerin önünü kesmişti. Çocuk yaşlarımdan bir anıdır bu zihnimde kalan.

Birileri köylünün kafasını karıştırıyor.

Benim de kafam karışıyor bu durumda. Duyuyorum ki Tekkeköy Belediye Başkanı Hayati Tekin’de bu uygulamaya şimdi karşı çıkanlardan olmuş. İyi de Hayati Bey, bu teklifi baştan kabul eden siz değimliydiniz?

Şimdi ne oldu da değişti birden her şey. Oy kaybı kaygısı mı bu durumda size geri adım attıran.

Bu değil sadece. Lojistik Köy’ün buraya yapılması yerine başka bir alana yapılmasını isteyenlerin de Rant kaybı nedeniyle soruna çomak soktukları konusunda yoğun şüphelerim var.

Vali Bey bana anlattı.Ben de bu sütunlar da anlattım. Köylü bana ne kadar inanır bilmem. Ukalalık gibi görülmezse eğer, Vali Bey’in durumu köy halkına bütün çıplaklığı ile yerinde anlatması çok doğru bir yaklaşım biçimi olacaktır