Genç Gazeteciler
Yazarlar // 22 Nisan 2017 Cumartesi 00:50

Ragıp GÖKER

Gazetecilik bir dönemin en güvenilir kurumlarından biriydi.
Demokrasilerin de olmazsa olmaz yapılarından biri olarak bilinir.
Yasama, Yargı ve Yürütme, ‘Kuvvetler Ayrılığı’ prensibinin üç unsurundan biridir.
Bu üç unsur ‘Devlet’ demek aslında.
Bunlardan biri aksarsa, devletin işleyişi bozulur diye inanılır.
Vatandaşların devletin işleyişinden bilgi alma hakkı da, en temel haklardan biridir,
Bu görevi de basın yapar.
Basın için ‘’dördüncü kuvvet’’ denmesinin nedeni de budur zaten.
Basın İlan Kurumunun bir organizasyonu sayesinde Pazartesi günü gazetecilik eğitimi alan gençlerle buluşacağım.
Hemen hemen her gün güncele dair yazılar yazıyorum ama bana Türkiye’nin ekonomi gazetesi olarak bilinen Dünya’da 20 yıla yakın çalışmış olmam nedeniyle bana ekonomi gazeteciliğini anlatma görevi düştü.
Bizim meslekte çalışanlar, ‘alaylılar ve mektepliler’ olarak ikiye ayrılır.
Biz alaylılar sınıfındanız.
Samsun’da görev yapanların çoğu da benim gibi alaylı takımındadır.
Allah onlardan razı olsun, bizi yetiştirenler, bilgiyi bize verirken çok titizdiler.
Bizim kuşağın meslek erbaplarının iyi yetiştiğini düşünürüm.
‘’Bab-ı Ali terbiyesi’’ denir ya öyle yani.
Mesleği mektebinde öğrenmedik yani.
Bunun için çok sıkıntı çekmişliğimiz vardır.
Keşke mektebinde öğrenseydik dediğim anlar oldu aslında.
Spor da yazarız, siyasette.
Magazin haberciliği bile yapmışlığımız vardır.
Buna rağmen, ihtisaslaşmanın önemini de bilirim.
Özellikle genç gazetecilere ekonomi haberciliği konusunda bilgilerimi paylaşacağım ekonomi gazeteciliğinde ihtisaslaşmanın çok önemli olduğunu düşünürüm.
İstanbul Borsasının kurulmasından sonra şirket haberlerindeki manipülasyonların, şirketleri batırdığı gibi, abat ettiği de bilinir.
Bu bakımdan, Basın İlan Kurumunun bu projesini çok önemsiyorum.
Gençlerle buluşmayı da sabırsızlıkla bekliyorum.