Bugün Seçim Yapacağız
Yazarlar // 01 Kasım 2015 Pazar 00:00

Ragıp GÖKER

Bugün önümüze sandık konulacak.
Yeniden erken seçim veya tekrar seçim kararı alınmaz ise ülkemizi 4 yıl boyunca 
yönetecek kadroları seçeceğiz.
Seçme ve seçilme hakkı Cumhuriyetimizin ve dolayısıyla demokrasimizin bize 
bağışladığı en büyük lütuflardan biridir.
Birey olduğumuzu seçim günlerinde daha iyi anlıyoruz.
Siyasetçi oyuma muhtaç diye söylemiyorum bunu.
Yöneticimi seçme yetkisi bugün için benim elimde.
Hiçbir vakit ‘’Benim oyum neyi değiştirecek’’ diye düşünmedim. 
Seçme hakkı bir lütuf olduğu kadar, bir yurttaşlık görevidir ayrıca.
Ve sorumluluğu da ağırdır.
Vebali de var.
Bu sebeple tercihimin doğru olmasına özen gösteririm.
Kararsız bir seçmen olmadım hiçbir vakit.
Bugün itibariyle sizin de kararınızı tam olarak verdiğinizi düşünüyorum.
Kararınız ne şekilde olursa olsun, sandığa gidin ama.
‘’Benim oyum, neyi değiştirecek’’ diye düşünmeyin.
Senin oyun çok şeyi değiştirecek zira.
Sen seçsen de, seçmesen de birileri bu ülkeyi yönetecek.
Bir şekilde seçilmiş bir meclis oluşacak.
O meclis çok sayıda kanun çıkaracak.
Meclisi oluşturacak 550 kişi senin adına karar verecek.
Bu nedenle, senin adına karar verecek olan o 550 kişiyi seçenlerden biri de sen ol 
yani. 
Demokrasimiz bugün bize tanınan seçme hakkını kullandırıyor.
Ayağımıza gelen bu fırsatı değerlendireceğiz.
Bugün demokrasi bayramıdır.
Sabah bayrama uyanır gibi kalkacağız yatağımızdan.
Sandığın kurulduğu yere de bayram ziyaretine gider gibi gideceğiz.
Sizi bilmem ama ben öyle yapacağım.
Son söz:
Bu seçimin ülkemize hayır getirmesini dilerim.