Adalete Güven Azalırsa
Yazarlar // 21 Temmuz 2017 Cuma 01:21

Ragıp GÖKER

Ak Parti'nin yaptırdığı ankete göre, Ak Parti'ye oy verenlerin yarısı adalete güvenmediklerini söylemiş.
AK Partiye oy vermeyenlerde zaten adalete güven kalmamıştı.
Son kabine değişikliğinde Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanlığından alınmasında bu anket sonucunun etkisi var mı bilinmez ama Adalete güvenin kaybolması, ülkemiz için tehlike demektir.
''Adalet mülkün temeli'' demişiz.
Mülk'ten kasıt 'Devlet' olduğuna göre, devletin temelini adalete dayandırmışız.
Adalet çökerse devletin de çökeceğine inanmışız.
Bu devirde kimsenin Hazreti Ömer kadar adil olmasını bekleyemem.
Kamu görevlilerinin Nuşirevan hassasiyetiyle davranmasını beklemek de hayalcilik olur ama zaten kamu düzenini kuranlar da, böyle birileri çıkmayacağına inanmış olmalı ki, evrensel hukuk kurallarını getirmişler.
Evrensel hukuk kuralları neyi emrediyorsa adaletin düzenini ona göre kurmalıyız.
Kurallar da açık aslında.
Hukuk'un 'sana göre' ya da 'bana göre' diye bir uygulaması olmaz.
Adalet herkese eşit mesafede olmalı.
Adalet heykelini biliriz.
Bir elinde terazi, bir elinde kılıç vardır ama gözleri kapalıdır.
Terazi kararların hassasiyetle verileceğini, kılıç ise kararlılığı, dolayısıyla kararın doğruluğunu ifade eder. Gözlerin kapalı olması da, karar verilecek kişiyi görmediği anlamına gelir.
Hakim ve savcılara dönük olarak ''adamına göre muamele etme'' demek isteniyor yani.
Günümüzde adalete güven azalmışsa bu yurttaşların suçu değildir asla.
Herkes sırtını bir dağa yaslamak istiyor günümüzde.
Bir işe başvururken bile ''Dayın varsa kolay'' sözü, özdeyiş haline gelmişse, kusuru yurttaşlarda mı aramak gerekir.
AK Parti'nin yaptırdığı anketin birinde ayrıca, yurttaşların büyük bir bölümü yeni bir parti kurulması gerektiğini belirtmiş.
Yeni partiye ihtiyaç duyanların yüzde 65'i, MHP'li seçmenler arasından çıkmış.
CHP'li seçmenlerin yüzde 35'i de yeni parti kurulması gerektiğini söylerken, AK Parti'ye oy verenler arasında bile yüzde 22 oranında ''yeni parti kurulmalı'' diyen var.
İktidarın nimetlerinden yararlananlar neden yeni bir parti ister.
'Metal yorgunluğu' denilen olgu, bu olsa gerek
MHP'li seçmenin partisinden memnun olmadığı zaten biliniyor.
Bu anket sonucu yeni parti kuracağını açıklayan Meral Akşener'i memnun etmiştir ama Meral Hanım, bu sonucun çıkacağını zaten tahmin ediyordur.
Bu anket sonucunu bütün partilerin kurmayları iyi incelemelidir.
Mesela, 'Hayır' kampanyasından yüzakıyla çıkmış ve 'Adalet Yürüyüşü'nü, sonunda büyük bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirdiği mitingle başarılı bir şekilde tamamlamış CHP'nin seçmenleri arasında yüzde 35'lik bir kesimin, ''yeni parti olmalı'' demesi de manidardır.
CHP seçmeni, partisinin Erdoğan'ı ve dolayısıyla AK Parti'yi tek başına deviremeyeceğine inanmış olmalı.
Bu anket sonucundan şu sonuç çıkıyor aslında.
Seçmem siyasette değişim istiyor ve bekliyor.
Bu sese kulak verin.