Sağlık Sistemine Çomak Sokmak
Yazarlar // 4 Eylül 2019 Çarşamba 17:53

Ragıp GÖKER

Yönetici hatalarından kaynaklanan sorunlar kimi zaman yaşanmış olsa da, AK Parti'nin  duble yolların yanı sıra sağlık sistemine getirdiği yenilikler devrim niteliğinde bir uygulamaydı.

Teknolojideki gelişmeler fırsata çevrilmiş,geliştirilen bir yazılım sayesinde hastanelerde kuyruklar kalkmıştı.

Hastalara dilediği hakimi seçme hakkı tanınmıştı.

Hastanelerdeki yeni uygulama sayesinde vatandaşlar kendilerini önemli hissetmeye başlamıştı.

Bunun sonucunda doktorlara efelenmeler, hatta filli saldırılar yaşanmış olsa bile o uygulama, hastanelerde herkes tarafından beğenilmişti.

Doktorlar da bu durumdan memnundu.

Döner sermaye sisteminin de uygulanması sayesinde doktorların gelirleri artmış, bu nedenle özel muayenehaneler bile kapanmıştı.

Gelirleri artan doktorlar, kendilerine gelmelerini sağlamak için hastalara daha hoş görülü davranmayı başlamıştı.

Sistem, bir nevi kasan - kazan uygulamasına dönüşmüştü.

Ve fakat.

Birilerine para kazandırma çabası nedeniyle mi bilinmez, birileri tıkır- tıkır işleyen sisteme çomak sokmayı başarmış.

Sağlık Bakanlığı hiç gereği yokken, kamu hastanelerinin bilgisayar sistemlerindeki yazılımı değiştirmiş.

Yeni yazılımdan doktorların yanı sıra, hastanelerde görev yapan sağlık personeli memnun değildi.

Bir süredir alarm veren sistemden şikayetler artıyordu ama sistem önceki gün tamamen çöktü.

2 Eylül Pazartesi günü Samsun'daki kamu hastanelerinde hiçbir hastaya bakılamadı.

Reçete yazılamadı.

Rapor düzenlenemedi.

Sistemin, Samsun'daki hastanelerin yanı sıra ülkemizdeki birçok hastanede alarm vermiş olması gerekiyor.

Yazılım sistemi geneli ilgilendirdiğine göre, sorun da muhtemelen ülkenin birçok sağlık kuruluşunda yaşanmıştır.

Önceki gün, kamu hastanelerine gelen tüm hastalar, hizmet  alamadıkları için özel hastanelere sevk edildiler.

Sistemde uzun süredir devam eden sorun nedeniyle, hastane yöneticileri de raporlama yapamayınca, SGK'ya bildirimler de zamanında gönderilemedi.

Bunun sonucu olarak da, döner sermaye ödemelerinde de aksama oluşması beklenen bir durumdu.

Nitekim bu konudaki şikayetler artmaya başladı.

Doktorları besleyen döner sermaye uygulamasıdır.

Doktoru çıplak maaşa mahkum etmeye başlarsanız ki, birkaç aydır döner sermaye paylarının ancak dörtte biri kadarı ancak ödenebiliyor.

Bu durum sağlıkta alarm zillerini çaldırır.

Lafı eğip bükmeye hiç gerek yok.

Doktor işinden memnun olmazsa.

Hasta hiç memnun olmaz kardeşim.

Doktora para kazandırmazsan, Hipokrat Yemini de bir işe yaramaz.

Demedi demeyin.

Hastanelerde kuyruklar, yine artar.

Sahi birileri, sisteme durup dururken çomak sokarak,içeriden AK Parti'nin ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altını oymaya mı çalışıyor acaba.

Hastanelerde durum sil baştan olursa, bunun faturası iktidara kesilir çünkü.