Mahkeme Ovanın Katline 'Dur' Dedi
Yazarlar // 13 Kasım 2019 Çarşamba 22:20

Ragıp GÖKER

Adına ‘Biyokütle Enerji Santrali’ denilse de, Çarşamba Ovasında yapılması planlanan termik santral için vatandaşlar adına Av.Serpil Dönmez’in açtığı davayı görüşen Samsun 3. İdare Mahkemesi, görüşüne başvurduğu Toprak Reformu Genel Müdürlüğü’nün raporuna dayanarak, santral için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme kararında dikkat çeken unsur şudur:

Karar, kirlilik üzerine verilmedi.

Mahkemenin kararında, ovanın korunması gerektiğine işaret edilerek, ‘’Hukuka ve mevzuata aykırı şekilde tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde Çarşamba Büyük Ovası içersinde yer alan özellikli tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması, arazilerin toprak yapısının bozulması ve tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi söz konusu olabileceğinden, ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği değerlendirilmiştir’’ hükmüne varıldı.

Yani kararda özetle  ‘’Ova korunmalıdır’’ denildi.

Santralin çevreyi kirletme ihtimali, de var elbette.

Ve fakat.

Bu olumsuzluğu aşmanın, daha kolay olacağı anlaşılıyordu.

Ülkemizin havası en kirli yerlerinden sayılan Tekkeköy’ün, kirlilik haritasında aniden en temiz yer gösterildiğine tanık olduk.

Netice itibariyle bu türden raporları insanlar hazırlıyor.

Yanılma ve de yanıltılma ihtimalleri her zaman mümkündür.

Bu nedenle santral üzerindeki tartışmanın, kirlilik üzerinden yapılmasının yanlış olduğunu vurguluyorduk nicedir.

Önemli olan ovaydı.

Ve ova korunmalıydı.

Samsun’da santral yapılması gerekli mi bilmiyorum.

İlle de gerekli olduğu düşünülüyorsa kırda, bayırda yer mi yok.

Ova neden seçildi.

Mahkeme, ovanın bozulmasına izin vermedi madem.

Büyükşehir Belediyesine, o yatırımcıları da korumak adına şimdi bir görev düşüyor.

Santral kurmak isteyen yatırımcılara, Samsun kırsalında bir yer gösterilmelidir.

Santraller, ovadan ve yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde yapılsın.

Yatırımcılar, mahkeme kararına itiraz edecektir.

Ki; şirket tarafından yapılan ilk açıklama da bunun olacağını anlatıyor.

Yatırımcı firma, mahkemenin, santrali değil, depolama alanı için yürütmeyi durdurduğunu savunuyor.

Açıklamanın hedef saptırma amacı taşıdığı anlaşılıyor zira, günde 630 ton yakıt harcayacak bir santral, depolama alanı olmadan nasıl çalışacak.

Karara itiraz edebilirler buna hakları da var elbette ancak, mahkemeye, ovanın korunması gerektiği şeklinde rapor sunan Toprak Reformu Genel Müdürlüğü’nün, bu görüşünden geri adım atmayacağını düşünüyorum.

Hal böyle iken üst mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozar mı onu da bilemedim.

Samsun 3. İdare Mahkemesi, Murat Şenel, Mehmet Değerli, Seyfettin Yavan ve Recep Yavan’ın, adına dava açan Avukat Serpil Dönmez’i haklı buldu.

Zafer şimdilik Çarşamba halkının.

Sürecin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte izleyeceğiz.

Şeriatın kestiği parmak acımazmış, öyle inanırız.

Mahkeme kararları herkes ve bütün kurumları bağladığına göre, bu anlayışın da herkes için aynı olduğunu umar ve dilerim.