Lojistik Köy'e İptal
Yazarlar // 12 Nisan 2018 Perşembe 22:08

Ragıp GÖKER

Danıştay’dan, Lojistik Köy projesine ‘Hukuk Dersi’ niteliğinde iptal karı çıktı.

Aşağıçinik halkı adına açılan davanın, 14 Mart tarihinde Danıştay 6. Dairesinde görülen son duruşmasında alınan kararın bir yerinde ‘’ böyle bir merkezin planlanmasında ulaşım olanaklarının tek ölçüt olmadığı, doğal yapıya, tarım arazisine ve tarımsal üretime etkilerin yanı sıra, toplumsal maliyetler kapsamında burada yaşayan ve çalışan nüfusa etkiler değerlendirildiğinde, bu bölgede lojistik merkez yapımının söz konusu olamayacağı’’ gibi ifadelere yer veriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin mahkemelerin duvarına toslayan tek projesi bu değil ama Tekkeköy’ün Aşağıçinik Merası üzerinde ve çevresinde başlattığı Lojistik Köy Projesi neden mahkemelere taşındı, önce bunun tespitini yapmak lazım.

Yıllar önce taşınmış olsak da, Aşağıçinik halkından biri olduğum için, köy halkının, köy sınırları içersinde ülke ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir projeye karşı olmadığını biliyorum.

Halkın tepkisi esasında projenin uygulama biçiminedir.

Kaldı ki, Gelemen’de bu amaca bir proje var zaten.

Mahkeme de iptal kararının bir yerinde Gelemen’deki projeye ‘’neden gözardı edildi’’ diyerek atıfta da bulunuyor zaten.

Lojistik Köy Projesi ilkin Hasan Basri Güzeloğlu’nun Samsun Valisi olduğu dönemde gündeme gelmişti.

Türkiye’de lojistik köy uygulamalarını en iyi bilen kişi olarak tanınan Atilla Yıldıztekin önderliğinde başlatılan bir çalışmayla, uygulama için 5 ayrı bölge önerilmişti ama Aşağıçinik’in merası önerilenler arasında yoktu.

Onu geçtik.

Proje neden mahkemelik?

Bu soruya yanıt bulalım evvela.

Yasalar, bu ve benzeri projeleri uygulamak için ‘ot parası’ ödeme koşuluyla meralara el konulmasına olanak tanıyor ama Samsun Lojistik Köy Projesine Aşağıçinik’in merası yetmedi.

Mera çevresindeki köylülere ait arazilere de ihtiyaç duyuldu.

Aşağıçinik ovası, Çarşamba Ovasının bir parçası olarak, bu ülkedeki en verimli topraklara sahip ovalardan biridir.

Projenin iptal kararına dayanak sağlayan unsurlardan biri zaten, Aşağıçinik toprakların birinci sınıf tarım arazisi olmasıdır.

Ve fakat…

İptal kararının bence en büyük nedeni, proje için meranın yetmemesi nedeniyle çevredeki arazileri almak için, köyün topraklarını ‘Kentsel Dönüşüm’ kapsamına sokarak, ovanın tamamında imar uygulamaktır.

Kentsel dönüşüm uygulanan yerlerde masrafların bir bölümü kamu kaynaklarından karşılanmasının yanı sıra, vergi ve harç muafiyeti gibi uygulayıcılara birçok avantaj sağlanıyor.

Bu proje için mera alanının yetmeyeceğini bilmemek imkansızdır.

Projeye, bu olumsuzluk bilindiği halde başlanmıştır.

Köylülere ait arazilere ihtiyaç duyulacağı baştan biliniyor olmalı yani.

Buradaki en büyük yanlış da, Aşağıçinik Ovasını Kentsel Dönüşüm kapsamında imara açmak olmuştur.

Dilim söylemeye varmıyor ama Büyükşehir Belediyesi bir nevi ‘Sark Kurnazlığı’ yaparak, sorunu çözmek istemiş anlaşılan.

Danıştay 6. Dairesi de ‘’Türk Milleti Adına’’ diye başlayan karar metninde zaten şöyle bir ifade kullanıyor:

‘’ Bu durumda; bölgenin üst ölçekli planlamalar ile tarımsal niteliğinin korunduğu, mevcut toprak kalitesinin üst düzeyde olduğu, uyuşmazlığa konu alanın lojistik köy olarak avantajlı bir konumda olmasına rağmen alanın lojistik köy merkezi olarak kullanılmasının doğal yapıya, tarım arazisine ve tarımsal üretime etkilerinin yanı sıra toplumsal maliyetler kapsamında burada yaşayan ve çalışan nüfusa etkilerinin olumsuz olacağı, kaldı ki; Samsun İlinin avantajlı konumunun kullanıldığı Gelemen Lojistik Köyünün faaliyetlerine devam ettiği, uyuşmazlığa konu alanın tarım toprağı vasfının üst düzeyde olduğu sonucuna ulaşıldığından.

Samsun İli, Tekkeköy İlçesinde "Lojistik Köy Projesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" ilan edilmesine ilişkin 4.11.2013 tarihli, 2013/5629 sayılı 15.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, imar mevzuatına, şehircilik ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uyarlık görülmemiştir’’

Lojistik Köy Projesinde sona gelindiğine göre, ‘kamu yararına uyarlılık görülmediği’ görüşü mahkeme tutanaklarına geçen proje, bundan böyle nasıl yürüyecek?

Büyükşehir bu kararı Danıştay Dava Genel Kuruluna götürerek temyiz talebinde bulunacaktır elbette ama AB destekli 43 milyon Avro hibe krediyle yapılmış olsa bile, Samsun Lojistik Köyü, kamu, yani milletin yararına nasıl faaliyet gösterecek.

Deveye ‘’Neden senin boynun eğri?’’ diye sorulunca, ‘’nerem doğru ki?’’ diye cevap vermiş.

Benimki de sorumu şimdi…!