İşsizler de Cari Açık da Artıyor
Yazarlar // 16 Eylül 2017 Cumartesi 10:58

Ragıp GÖKER

Merkez Bankasına göre cari açık, Temmuz’da, bir önceki ayın verilerine göre, 2
milyar 686 milyon lira artarak, 5 milyar 121 milyon lira olmuş.
Buna göre yıllık cari açık ise 37 milyar 112 milyon liraya ulaşmış.
Bu ne demek:
Şudur:
Az üretmişiz.
Ama çok harcamışız.
Bu arada işsizlik rakamları da açıklandı.
İstatistik verilerine göre, istihdamın artarak yüzde 48’e ulaştığı iddia edilirken
işsizlerin sayısında da artış olduğu bildirildi.
Türkiye’nin işsizlik oranı yüzde 10.2 olmuş.
Yani her on kişiden birinin işi yok.
Bu oran gençlerde ise iki katına çıkıyor.
Gençlerimize iş sağlamakta zorlanıyoruz.
İşsizlik oranı gençlerde yüzde 20’ye ulaşmış.
Yani her genimizden birinin de işi yok.
Bu rakamlar kayıtlı olanlarla ilgilidir.
Bir de gizli işsizler var.
İşini kaybetmiş olup da İŞKUR gibi bir kuruma başvurmayanların olduğunu
varsayarsak, oranın daha da yükselmesi mümkün.
Biliyorsunuz geçenlerde büyüme rakamları da açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkemizin 2017 yılının ilk altı ayında yüzde 5
büyüdüğünü açıklamıştı.
İstatistik bilimi için ‘doğru rakamların yanlış toplanması’ gibi bir yakıştırma yapılır.
TÜİK, ülkemizin yüzde 5 oranında büyüdüğünü açıklarken, her beş gençten birinin işi
olmaması manidardır.
Cari açığın da sürekli artması, ekonomiyi yönetenler için dikkate alınması gereken bir
durumdur.
‘’Avrupa yaşlı, bizim ise genç ve dinamik bir nüfusumuz var’’ diye övünüyoruz.
Gerçekten genç ve dinamik bir nüfus yapımız var.
Tembel de değiliz.
Adriyatik Denizinden, Cin Seddine kadar uzanan bölgede üretim yapılan belki de tek
ülkeyiz.
Ancak bu özelliğimizi nüfusun tamamına yayamıyoruz.
Yunanistan nüfusunun neredeyse iki katına ulaşmış 18 milyon öğrencimiz var.
Bunlara iyi bir gelecek hazırlamalıyız.
Bunun için de üretmek zorundayız.
Cari açığın artıyor olması üretmekte de sıkıntı yaşadığımızı belgeleyen çarpıcı bir
örnektir.
Bir yerlerde yanlış yapıyoruz galiba.
O yanlışı bulup düzeltmekte hükümetlerin işidir.