İnsan Hakları Eğitimi
Yazarlar // 22 Mayıs 2017 Pazartesi 20:52

Hasan GÜNEŞ

Okul ve sınıf iklimi, kişiler ve grupların ilişkileri sonucu oluşan durumdur. Okul ve sınıf ikliminde en önemli rolü okul yöneticileri ve öğretmenler oynuyor.    
Örgütün tüm öğeleri arasında çift yönlü anlayışa ve saygıya dayanan bir iletişim kurulduğunda, doğal olarak okulun ve sınıfın ikliminde bir iyileşme görülmektedir.  
Bu yöntem eğitimcilerin insan haklarının geliştirilmesine en iyi katkıyı sağlayacak şekilde öğrenciyi etkileyecektir. Burada öğretmenlerin demokratik tutum ve davranışları önem taşımaktadır.   
Öğretmenin öğrencinin kişilik gelişimi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri etkileri olabilmektedir. Öğretmenlerin insan haklarına saygılı ve demokratik bir sınıf iklimi oluşturarak ders işlemeleri, öğrencilerde demokratik davranışları geliştirmeleri yanında öğrenci başarısının artmasında da azımsanmayacak kadar önemli bir rol oynayabilir.    
Beyin fırtınası, fısıltı/dedikodu/söylenti grupları, örnek olay, tartışma, söyleşi, drama,  buzları kırmak, rol yapma, rapor verme, deneyimleri anlatma, konuşma grupları, kelime çarkı, sorun çözme, araştırma, dinleme, odaklaşama gibi öğretim yöntemleri öğrencilerin insan haklarına ait algılarının gelişimine katkıda bulunabilir.