Gelirimiz Düşerken Büyümek
Yazarlar // 04 Nisan 2018 Çarşamba 10:30

Ragıp GÖKER

Erhan Usta’dan yeni bir mesaj aldım.

Hükümet tarafından açıklanan 2017 yılına ait büyüme rakamlarını analiz ettiği yeni bir sunumu gönderen Erhan Usta, 2013 yılından bu yana, milli gelirden aldığımız pay (GSYH) azalırken, ülkemizin gerçekleştirdiği 7.4 büyümenin G-20 ülkeleri arasında gerçekleşen en yüksek büyüme oranı olduğunu söylüyor.

MHP Samsun Milletvekili ve Grup Başkan Vekili de olan Erhan Usta, Milletvekili seçilmeden önce Devlet Planlama Teşkilatı  (DPT) ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaparken, enflasyon ve büyüme rakamları gibi tabloların hazırlanmasında etkin rol almış eski bir ekonomi kurmayıdır.

Bu rakamları ülkemizde en iyi şekilde okuyup analiz edecek bir uzmandır yani.

MHP’nin Cumhur İttifakı’nın bir parçası olması nedeniyle bu konudaki eleştirilerini de, yumuşak bir dille dile getiriyor Erhan Usta.

Bu nedenle hükümetin ekonomi politikalarına doğrudan sert eleştiri getirmese de, açıklamalarının satır aralarında söyledikleri önemli hale geliyor.

Mesela geçen hafta gönderdiği ve bu sütunlarda ‘’hizmet sektörüyle büyüyoruz’’ başlıklı yazımızda analiz ettiğimiz açıklamalarını ‘’sağlıklı, sürdürülebilir, yüksek büyüme için ihtiyaç duyulan ekonomik reformların bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. MHP olarak Türkiye ekonomisinin önünü açacak reformları desteklemeye hazırız’’ diye bitirmesi, ekonomi politikalarına doğrudan yapılmış bir eleştiridir aslında.

Ülke ekonomisi iyi yolda olsa, MHP’nin ekonomi kurmayı olan bir siyasetçi, ‘Cumhur ittifakı’ kurulmuşken ‘’MHP olarak Türkiye ekonomisinin önünü açacak reformları desteklemeye hazırız’’ diye neden açıklama yapsın.

Ne Erhan Usta, ne de bu satırların yazarının amacı ‘felaket tellalı’ olmak değildir.

Ve fakat..

Erhan Usta’nın açıklamalarından da anlaşılacağı üzere ekonomimizde durumun ‘güllük, gülistanlık’ olmadığı da anlaşılıyor.

En azından Hükümet yetkililerinin açıklamalarındaki gibi olmadığı belli oluyor.

Erhan Usta, kişi başına gelirin 2013 yılından bu yana düştüğünü iddia ediyor.

Usta’nın analizlerine dayanarak, G-20 ülkelerini bile geride bırakan, 7.4 büyümeyi sağlayan etkilerden birinin hizmet sektörü olduğunu zaten geçen hafta yazmıştık.

Erhan Usta bir diğer nedenin de, kredi garanti fonu ve genişlemeci maliye politikaları olduğunu dile getiriyor.

Geçen hafta ‘hanehalkı’ gelirleri olarak açıkladığımız bu durum, tüketici kredilerindeki artıştır esasında.

Ne kadarı geri dönüyor bilmiyorum ama tüketici kredileri ‘hanehalkı geliri’ olarak yazıldığı için büyüme rakamlarına doğrudan etki ediyor.

Olumsuz eleştiri gibi algılanacak bu tespitin yanı sıra şu da bir gerçek:

İnsanlarımızın alım gücü her geçen gün arıyor.

Bunun en belirgin örneğini de sokaklardaki otomobillerden anlıyoruz.

Kullanılan yeni model otomobillerin yanında 10 yaşından büyük kaç otomobil görüyoruz.