Bakan Bunu Nasıl Söyler
Yazarlar // 14 Aralık 2016 Çarşamba 06:30

Ragıp GÖKER

‘Devlet Adamı’ sözlüklerde, ‘devletin üst yönetimlerinde bulunmuş ya da bulunan kimse’ diye tarif ediliyor ancak ‘Devlet Adamı’ tanımının aslında daha derin anlamlar taşıdığını düşünürüm.
Devlet Adamının, devletin âli menfaatlerini koruma görevinin yanı sıra, tutum ve davranışıyla da yurttaşlarına örnek olması gerekir.
2011 ve 2015 yıllarında yapılan Genel Seçimlerde Kars Milletvekili seçilince Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına getirilen Ahmet Aslan, Gemi Mühendisi olduğu için başlangıçta bir süre özel sektörde çalışmış ama bakan olmadan öncede aynı kurumda üst düzey makamlarda görev yapmış.
Bu bakımdan, sözlüklerin ‘Devlet Adamı’ tanımına tam uyan Ahmet Arslan’ın, Bakanlığı tarafından, Samsun Çarşamba Havaalanının onarımı için açılan ihalenin şartnamesine uymayacağını söylemesiyle, ‘Devlet Adamı’ tanımının derin anlamına ters düşen tutumunu ise anlamakta zorlanıyorum.
Bunu Samsun’daki basın açıklaması sonrasında Mehmet Yazıcı’nın, ihale şartnamesini eline tutuşturmasından sonra böyle bir şey dediği için söylemiyorum.
Asıl şaşırtıcı olan, Bakanlığına ait bütçenin görüşülmesi sırasında, MHP Gurup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, şartnamedeki ‘’Onarım 360 gün sürede yapılacak, yüklenici firma ulaşımın aksamaması için gerekli tedbirleri alacak’’ şeklindeki hükümleri hatırlatarak ‘’havaalanı kapatılarak, Samsun ekonomisine neden zarar veriliyor?’’ diye sorması üzerine, “Şartnameye uyarsam bir yıl sürecek. Ben dolayısıyla üç ayda gereğini yapacağım, şartnameye uymayacağım” diye cevap vermesidir.
İnşaat konusunda uzman değilim.
Ama uzun süredir gazetecilik yaparım.
Kime neyi ve ne zaman soracağımı bilirim.
Dolayısıyla onarımın, ulaşım aksatılmadan da yapılabileceğini öğrendik.
Bakan aksini söylese de bunu Bakanlık ve DHMİ’de biliyor aslında.
İhaleyi buna göre açmışlar zira.
Ama daha sonra şartnamenin yüklenici firmayı müşküle sokacağı düşünüldüğü için mi bilinmez, şimdi devlet eliyle, devletin şartlarına uyulmayacağı açıklanıyor.
Bütün bunları daha önce de yazdık, maksadım yazdıklarımı tekrarlamak değil.
Ben Bakan’ın söylediklerine takıldım asıl.
Velev ki, iddia edildiği gibi onarım sırasında havaalanının kapatılması gerekli olsun ve biz de buna inanalım ama Bakan mertebesindeki bir ‘Devlet Adamının’ bakanlığının açtığı ihaledeki şartnameye uymayacağını söylemesi ne kadar doğru?
Bakan, bunları vatandaşların zihnindeki devlet algısını zaafa uğratmak amacıyla söylememiştir.
Ama başka bir yöntem kullanmalıydı bence.
Çünkü hepimiz devletin kurallar üzerine kurulduğuna ve öyle yönetildiğine inanırız.