Adalet Duygusunun Zedelenmesi
Yazarlar // 15 Mart 2018 Perşembe 20:58

Ragıp GÖKER

Mahkeme salonlarında ‘’adalet mülkün temelidir’’ diye yazar.

Mülk ‘devlet’ demektir.

Devleti, adaletin ayakta tuttuğu anlatılır böylece.

Yurttaşlar arasında adalet devlet eliyle sağlanır ayrıca.

Devlet adil olmazsa, zaten o çatı yıkılmaya mahkumdur.

Önceki gece yarısından sonra kabule edilen ittifak yasası da insanların adalet duygusunu zedeleyecek özellikler taşıyor.

Yapılacak ilk genel seçimde Samsun’un seçim sonuçları üzerinden örneklemeyle değerlendirme yapacak olursak şöyle bir sonuçla karşılaşabiliriz.

Toplamda Milletvekili sayısı 600’e çıkacağına göre 1 bilyon 300 nüfuslu şehrimizin kaç milletvekili çıkaracağı henüz kesinleşmediği için eski sayıya göre bir hesaplama yapalım.

Dokuz vekilimiz vardı biliyorsunuz.

Parti ismi yazmayarak, A Parti 400 bin, B Parti 180 bin C Parti 80 bin ve D Parti de 50 bin oy almış olduğunu kabul edelim.

Bu durumda A Parti yine 6, B partide 2 milletvekili çıkarır, C Partinin ise 80 bin oyu çöpe giderken, 50 bin oy almış olmasında rağmen A Parti ile ittifak yaptığı için D Partisi 50 bin oyla bir milletvekiline sahip olacaktır.

Oy dağılımı böyle olmayabilir, tersi sonuçlar da çıkabilir.

Varsayım hesabı yapıyoruz ama ittifak yasası esasında sandalye sayısının dağılımını böyle düzenliyor.

İttifak yasasına göre ülke genelinde yüzde 10’un altında oy almış bir parti ittifak oylarının toplamı yüzde 10’u geçiyorsa barajı geçmiş sayılacak ancak, ittifak yapmamış bir parti yüzde 9.9 oy olsa bile baraj altında kalacağı için meclise giremeyecek.
Bunun anlamı şudur:

İttifak içindeki parti yüzde 1 oy alsa bile milletvekili çıkarabilecekken, yüzde 9.9 oy alan dışarıda kalacak.

Sizce adil mi?

Yönetimden adalet beklediğimiz gibi temsilde de adalet olmalı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’nu meclis dışından atayacak ama kanunları yine TBMM çıkaracak.

Meclis yine yasama ve denetim görevini yapacak yani.

Ekonomik bunalım, insanların ruh haliniz bozar, para bulununca ki, bulunabilir ve kriz atlatılır.

Devlet yurttaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamakla da yükümlüdür.

Ve fakat.

Adalet de can güvenliği kadar önemlidir.

Yurttaşların adalet duygusu zedelenirse, toplum düzenini sağlama olanağı da ortadan kalkar.

Allah korusun.