30 Ağustos Zafer Bayramı
Yazarlar // 30 Ağustos 2017 Çarşamba 10:27

Ragıp GÖKER

Üç gün önce bir televizyon programında konuşan İlberOrtaylı, Atatürk’ün boğaza demirlemiş İngiliz savaş gemilerini gördüğünde ‘’geldikleri gibi giderler’’ sözünü, öyle hırsla söylemediğini, o sözün bir inancın ürünü olarak, sonucu önceden görmekle ilgili olduğunu söylüyordu.
Allah Kuran’da ‘’zafer inananlarındır’’ diye buyurmuş.
İngilizler için ‘’geldikleri gibi giderler’’ sözünü de, topraklarının düşman çizmesi altında ezilmesini kabul etmeyecek bir milletin mensubu söylerdi ancak.
Büyük Atatürk, milletine ve dolayısıyla milletiyle zafere ulaşacağına inanıyordu. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarken de zafere ulaşacağına inancı tamdı.
Anadolu’ya ayak bastığı o ilk gün, Samsun’da bir müdfaihukuk cemiyeti kurdurmasının sebebi de budur.
Ki, Samsun’a ikinci gelişinde ‘’Samsun’u ve Samsun halkını gördüğüm vakit memlekete ve millete dair bütün düşünce ve karlarımın yerine getirilebilirolduğuna bir defe daha inanmıştım’’ demiştir.
Bugün 30 Ağustos.
26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruz bir günde bitmişti aslında.
Düşman dağılmış, 30 Ağustos 1922'de de, kesin ve net bir zaferle sonuçlanmıştır.
19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlayan milletin kurtuluş mücadelesi, 9 Eylül 1922'de düşmanın İzmir’de denize dökülmesiyle son bulmuştur ama asıl mücadele de bu tarihten sonra başlatılmıştır.
Millet yoksuldur.
Memleketin hiçbir yerinde doğru dürüst okul yoktur.
Öğretmen zaten yok denecek kadar azdır.
Gençleri on yıllardır süren savaşlarda şehit düşmüş, ülke nüfusunun tamamına yakını yaşlı ve kadınlardan oluşuyor, onlar da salgın hastalıklarla boğuşuyordu.
Şimdiki kuşaklar için bir şey ifade etmese de,memleketin her yerinde sıtma ve trahom kol geziyordu.
Fabrika sayısı iki, ya da üçtü.
Büyük zaferle sonuçlanan kurtuluş mücadelesisonrasında başlatılan bir başka mücadeleyle de, kapitülasyonlarla sömürülmüş bu millete ekonomik bağımsızlığını kazandırmak için başka bir savaşa girişilmişti.
Burjuvazisi bile olmayan bu millet, 10 yılda demir ağlarla ördüğü yurdun dört bir yanında fabrika bacaları tüttürmeyi başarmıştır.
Adriyatik’ten, Çin Seddi’ne kadar olan bu bölgede, üretim yapan tek ülke olmakla övünüyorsak, bu durum, İzmir İktisat Kongresiyle başlanan süreçte gelinen son noktayı anlatmaktadır.
Büyük Komutan Alpaslan’ın 26 Ağustos 1071’deki Malazgirt Zaferinden sonra ‘’size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacak’’ sözünü söylemesinin üzerinden 946 yıl geçmiş.
Nazım dediği gibi, dörtnala gelip uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim.
26 Ağustos 1071’de bizim olan bu toprakların, düşman çizmesi altında ezilmeyeceğini 30 Ağustos 1922'de dosta düşmana göstermiş bir milletiz.
Zafer Bayramın Kutlu Olsun Türkiye …