Erkeklerin kabusu prostat kanseri
SAĞLIK // 3 Nisan 2017 Pazartesi 14:57

Prostat kanserinin erkeklerde tanı konan en sık kanser türü olduğunu belirten Opr. Dr. Ahmet Gençbay, 80 yaşlarında her iki erkekten birinde prostat kanserinin saptanabildiğini söyledi.

Erkeklerin kabusu prostat kanseri
1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle kanser vakaları içinde erkeklerde sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanseri konusunda Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Opr. Dr. Ahmet Gençbay bilgi verdi. Gençbay yaptığı açıklamada, "Prostat kanseri erkeklerde tanı konan en sık kanser türüdür. Yaşlandıkça prostat kanser olma riski de artmaktadır. 80 yaşlarında her iki erkekten birinde prostat kanseri saptanabilmektedir. Ancak prostat kanseri genel anlamda ölümcül bir kanser türü değildir. Prostat kanseri tanı konan hastaların az bir bölümünde ölüme sebep olmaktadır. Bunda son yıllarda prostat kanserine yönelik PSA gibi çok önemli bir kanser belirtecinin kullanımının yaygınlaşması çok önemli bir yer tutar" dedi.Prostat kanseri için risk faktörleri nelerdir?

Prostat kanserinin en güçlü risk faktörlerinin ileri yaş ve siyah ırktan olmak olduğunu belirten Gençbay, "Yaş arttıkça risk artar. Ailesinde, özellikle birinci derece akrabalarında prostat kanseri olanların prostat kanserine yakalanma oranı olmayanlara göre daha fazladır" diye konuştu.Prostat kanserinin belirtileri nelerdir?

Erken evredeki prostat kanserinin belirti vermeyebileceğini söyleyen Gençbay, "Bazılarında ise sık, güç ve ağrılı idrar yapma, idrarın damla damla yapılması, idrarda kan yada iltihap olması, ejekülasyonda kan ve ağrı , sırt , kalça ve bel ağrıları gibi belirtiler olabilir. Bu yakınmalar aslında sadece prostat kanserine özgü değildir. Kanser dışı prostat hastalıklarında bunlara benzer yakınmalar olabilir. Bunun ayırımı ancak konunun uzmanları tarafından muayene ve inceleme ile yapılır. Prostat kanseri tanısı için hasta öncelikle bir ürolog tarafından ürolojik muayeneden geçmelidir. Özellikle parmakla makattan yapılan muayene önemli bulgular verebilir. Bunun dışında da kanda PSA (prostat apesifik antijen) tetkiki yaptırmak gerekir. Bu muayeneler sonucunda prostat kanseri kuşkusu varsa transrektal ultrasonografi eşliğinde prostat biyopsisi yapılır ve biyopsinin histopatolojik değerlendirmesiyle prostat kanseri tanısı konur" şeklinde konuştu.Trans-Rektal Ultrason Rehberliğinde Biyopsi (TRUS)

Prostat biyopsisinin TRUS ile yapıldığını ifade eden Gençbay şu bilgileri verdi: "TRUS rektal yolla uygulanan bir ultrasonografi aygıtıdır. Prostatı çok yakından gösterdiği için standart batın ultrasonuna göre avantajlıdır. Bazen biyopsi amaçlı olmadan sadece prostatı daha iyi görüntülemek amacıyla da kullanılabilir. Trans rektal ultrasona eklenen bir parça sayesinde prostat dokularında hedeflenen yerden doku örneği almak mümkün olmaktadır. Hastanın yaşı, prostat büyüklüğü, daha önceden biyopsi yapılıp yapılmadığı değerlendirilerek belli şablonlara göre biyopsi alınır."Tarama, erken tanı ve tedavi

Erken tanı ile prostat kanserinden bütünüyle kurtulmanın olası olduğunu söyleyen Gençbay, "Bu amaçla 45 yaşın üzerindeki tüm erkekler hiçbir şikayeti olmasalar bile yılda bir kez prostat kontrolünden geçmesi son derece önemlidir. Alınacak bir kan testi (PSA) ve uygulanacak bir muayene ile prostat kanserinin erken evrede tanısı mümkündür. Prostat kanserini erken tanı edebildiğimiz takdirde 3 tedavi seçeneği mevcuttur: Radikal prostatektomi denilen ameliyat, radyoterapi ve brakiterapi. Tüm bu seçenekler, kanserin erken döneminde, yani kanser dokusunun prostat kapsülünün içinde sınırlı kaldığı vakalarda uygulanır" açıklamasında bulundu.