Çocuklar riskle karşı karşıya
SAĞLIK // 15 Nisan 2020 Çarşamba 19:42
Çocuklar riskle karşı karşıya

Dünya çapında 1,5 milyarı aşkın çocuk ve genç, okulların kapatılmasından etkilendi. Bu öğrencilerin çoğu, internette sosyalleşmenin yanı sıra, artık ders de alıyorlar. Sanal platformlarda daha fazla zaman geçirmeleri nedeniyle, çocuklar, COVID-19 salgınını bir fırsat olarak gören kötü niyetli kişilerin cinsel sömürüsü ve çocukları kandırmaya yönelik eylemleri karşısında daha savunmasız kalabilirler. Yüz yüze iletişim kurulamaması, müstehcen içerikli fotoğraf paylaşımı gibi risklerin artmasına yol açabilir. Sanal ortamda geçirilen sürenin artması, çocukların, zararlı ve şiddet barındıran içeriğe erişme veya siber zorbalığa maruz kalma riskini de arttırabilir.

 

UNICEF; Çocuklara Yönelik Şiddete Son Küresel Ortaklığı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), WePROTECT Küresel İttifakı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Dünya Çocukluk Vakfı  (World Childhood Foundation USA) ile birlikte teknik bir bilgi notu yayınladı. Bu bilgi notunda hükümetler, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, eğitimciler ve aileleri dikkatli olmaya, olası riskleri azaltmak için acil önlemler almaya ve COVID-19 salgını sırasında çocukların çevrimiçi deneyimlerinin güvenli ve olumlu olmasını sağlamaya davet ediliyor.


COVID-19 sırasında, çocukların çevrimiçi ortamda karşılaşabileceği riskleri azaltmak için ilk etapta önerilen bazı tedbirler:

 

  • Hükümetler tarafından alınabilecek tedbirler: Salgın boyunca çocukları korumaya yönelik hizmetlerin erişilebilir ve aktif kalması desteklenmelidir. Artan çevrimiçi riskler de dâhil olmak üzere,  COVID-19 salgınının çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkileri hakkında sağlık, eğitim ve sosyal hizmet çalışanlarına eğitim verilmelidir. Çocukların çevrimiçi güvenliği konusunda farkındalık faaliyetleri ve eğitim çalışmaları hızlandırılmalıdır. Sosyal hizmet sağlayıcılarının, okulların, ailelerin ve çocukların yerel bildirim mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olması, yerel destek hatları ve diğer yardım hatları tarafından desteklenmesi sağlanmalıdır.

 

  • Sosyal ağ platformları da dâhil olmak üzere bilgi teknolojisi sektörü tarafından alınabilecek tedbirler: Başta sanal öğrenme araçları olmak üzere, çevrimiçi platformlarda güvenlik önlemleri arttırılmalıdır. Eğitimcilerin, ailelerin ve çocukların bu güvenlik önlemlerine kolaylıkla erişmesi sağlanmalıdır. Çocukların güvenliğiyle ilgili yardım hatları ve yönlendirme hizmetleri teşvik edilmeli ve bunların kullanımı kolaylaştırılmalıdır. Çocuk haklarıyla uyumlu, teknolojinin doğru kullanımını teşvik eden, standart politikalar geliştirilmelidir. Yenilikler gerçekleştirilirken bunlara paralel olarak gerekli koruma tedbirleri alınmalıdır. Düşük gelirli hanelere mensup dezavantajlı çocukların internete erişimini arttırmak için çalışmalar yapılmalıdır.

 

  • Okullar tarafından alınabilecek tedbirler: Evde eğitim alan çocuklar için mevcut koruma politikaları, değişen şartları yansıtacak şekilde güncelleştirilmelidir. Çevrimiçi ortamda olumlu davranışlar teşvik edilmeli ve izlenmelidir. Çocukların okul temelli danışmanlık hizmetlerine sürekli erişimleri sağlanmalıdır.

 

  • Aileler tarafından alınabilecek tedbirler: Çocukların cihazlarının en yeni yazılım güncellemelerine ve virüs koruma programlarına sahip olması sağlanmalıdır. Aileler; çocukların çevrimiçi olarak nasıl ve kiminle iletişim kurdukları konusunda çocuklarıyla konuşabilmelidir. Çocukların interneti nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabilecekleri konusunda çocuklarıyla birlikte kurallar belirlemelidir. Çocukların çevrimiçi faaliyetleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek stres belirtilerine karşı dikkatli olmalıdır. Okullarının bu konudaki politikaları ve yerel bildirim mekanizmaları hakkında bilgi sahip olmalıdır. Destek ve yardım hattı numaralarına erişebilmelidir.