limanbet limanbet bonus veren siteler bonus veren siteler bonus veren siteler istanbul evden eve nakliyat cappadocia green tour istanbul sex shop jojobet giriş jojobet casino siteleri holiganbet holiganbet istanbul evden eve nakliyat istanbul eşya depolama
Yıkamadık
Yazarlar // 20 Eylül 2012 Perşembe 07:53

Ragıp GÖKER

 

Nasýl söylenir.

‘’Silkeledik ama yýkamadýk’’

Ýlk yarýsý böyleydi.

Yedi- veya sekiz gol pozisyonu yaptýk ki; birinde de Nsumbu’nun topu teþbihte hata olmaz misali çataldan döndü.

Bu pozisyon öncesi de Þenol’un bir kafa þutunda da Karþýyakalý Onur Akbay topu Gol Çizgisi üzerinden çýkararak bir gölümüzü önlemiþ oldu.

Bu yarýda onca pozisyon bulmamýza raðmen gol yapamamýþ olmamýzýn nedenleri arasýnda þansýzlýk da vardý beceriksizlikte.

Maçýn ilk yarýsý için bizim adýmýza sevindirici ve ümit veren tarafý da Bu Lig’in en pahalý takýmý olan Karþýyaka’ya tek pozisyon bile vermemiþ olmamýzdýr.

 

Takým, ikinci yarý ya da ayný tempoyla baþladý.

Maçý tribünden ve televizyondan izleyenler için mesaj þuydu:

‘’Kararlýyýz, bu Karþýyaka’yý yýkacaðýz’’

Nitekim sürekli yükleniyor, Karþýyaka kalesini dövüyoruz.

Dakikalar 70’e deldiðinde Ahmet Arý’nýn ortaladýðý topu Hakan Arslan sýrtý kaleye dönük durumdayken kafa ile aþýrttý. Top bir Karþýyakalý oyuncunun eline çarpýnca  Hakem Suat Aslanboða ‘’Penaltý’’dedi.

Topun baþýna Musa Aydýn geçti.

Bizim Skorbord’u hazýrlayanlar vuruþun gol olacaðýndan o kadar emin ki vuruþtan önce GOOOL diye yazdýlar.

Herkes inanýyordu gol olacaðýna ama bir tek Musa Aydýn inanmýyor olmalýydý.

Musa kalecinin saðýna plase bir vuruþla topu gönderdiði top kalecinin parmaklarýndan aut çizgisine paralel kaleden uzaklaþtý.

Silkeledik ama yine yýkamadýk.

Bizim kendilerini yýkamayacaðýmýza inanan Karþýyaka takýmý bu pozisyondan sonra birkaç pozisyonda daha fazla adamla gelmeye baþladý. Ama yine de pozisyon yapamadýlar. Daha doðrusu þu: Bizim takým yine pozisyon vermedi.