bonus veren siteler bonus veren siteler bonus veren siteler evden eve nakliyat cappadocia green tour
Samsun'un Meraları
Yazarlar // 15 Nisan 2022 Cuma 01:26

Ragıp GÖKER

Samsun'da yaşananlar, başka şehirlerde yaşanıyor mu bilmiyorum.

Bu kadar saçmalığa başka bir şehirde tahammül edilmez sanırım.

Tahammül ötesi durumlara karşı sabırlı davranışımız nedeniyle ödüllendirilmeliyiz.

Meralarımız talan ediliyor.

En son Canik'teki Sarıbıyık köyünün 51 dönümlük merası imara açılmıştı.

Ki;

El konulan ilk mera değildi.

Son olmasını dilemiştik ama.

Son olmasını dilerken bu yanlış karardan dönülmesini de beklemiyorduk.

İmara açılmasına karar verenler, arsa üzerinde tasarruflarını zaten çoktan yapmış olmalı zira.

İmara açılma kararı verilmişse bir yerle ilgili, biliyoruz ve inanıyoruz ki mera arazisinde kimler ne tür yapılar oluşturacağına dair kararı da çok önceden alınmışlardır.

''Yok böyle bir tasarruf. Karardan pekala geriye dönülebilir'' deniliyorsa da, buna seviniriz ancak.

Yine söylüyorum.

O karardan geri adım beklemiyorum.

Daha dün, hem Yener Cabbar yazdı, hem de gazetenin manşetine taşındı haber.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ladik'te bir köy merasına da Güneş Enerji Sistemi kuracakmış ve bunun için köyün merasına el konulmuş.

Bafra'da da köylülere ait meraya da Hal Binası yapmayı planlıyor Büyükşehir.

''Daha ne istiyorsunuz, boş araziye halkın da kullanacağı yapılar konduruluyor'' diyenler olacaktır diye söylüyorum.

Samsun'da bir şeyler yapılmasına karşı çıkmıyoruz ki.

''Neden meralara yapılıyor?'' diye soruyoruz.

Konuyu daha doğru anlayabilmek için 'Mera' ne demek. Ona bir değinelim dilerseniz.

kelime anlamı ''Otlak'' demek maranın.

Kanunu bile var.

Meralar 7579 sayılı kanunla düzenleniyor ve korunuyor.

Şöyle ki;

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların tespiti, tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kurallara uygun bir şekilde kullandırılmasını, bakım ve ıslahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanımlarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamaktır.

'Kapsam'

Madde 2 – Bu Kanun, mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsar.

'Tanımlar'

Madde 3 – Bu kanunda geçen;

a) Mera Vasıf ve Kapasitesi: Meraların verimliliklerine göre sınıflandırılmasını,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını (Tarım ve Orman Bakanlığı),

c) Çayır: Taban suyunun yüksek bulunduğu veya sulanabilen yerlerde biçilmeye elverişli, yem üretilen ve genellikle kuru ot üretimi için kullanılan yeri,

d) Mera: Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,

e) Yaylak: Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını

otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,

f) Kışlak: Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için

tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yeri,

g) Otlatma Hakkı: Bir veya birden fazla köy veya belediyeye tahsis edilmiş olan mera,

yaylak ve kışlaklarda, çiftçilerin her birinin müşterek otlatabileceği büyükbaş hayvan birimi sayısını,

Doğru anlaşılmasını sağlamak adına uzun uzadıya kanunun maddelerini burada sıraladım ama aslında uzun sözün kısası şudur:

Meralar, küçük ve büyükbaş hayvanların otlatılması için köylülerin kullanımına verilmiştir.

1998'de çıkan bu kanunda belediyelerin de kullanımla ilgili tasarrufta bulunabileceği yazılıyor elbette ama ''Ot parası gibi küçük bir bedel ödeyin de meraları imara açın buradan rant elde edin'' denilmemiş ki.

Özellikle bu 'Bütünşehir Kanunu' meraların istismar edilmesinin önünü açmış.

Kanun ''Belediyeler de'' tasarrufta bulunur derken galiba şehir merkezlerinde kalmış ve vasfını yitirmiş meralar için tasarrufta bulunulabileceği öngörülmüş.

Aşağıçinik merası şehir içinde miydi Allah'ınızı severseniz.

Lojistik köy yapabilmek için mera yetmeyince köylülerin arazisine köyün ovasında imar uygulaması yapıldı daha ne olsun.

Belediyelerin tasarrufta bulunabileceğine izin veren kanun Sarıbıyık Köyünün merası müteahhitlere peşkeş çekilsin diye düzenlenmiş olamaz yani.

Ya da Bafra'da hal binası, Ladik'te Güneş Enerji Sistemi için tesisler yapılması için değildir o öngörü.

Büyükşehir hal binası da yapabilir Bafra'da.

Ne bileyim Ladik'te güneş enerji sistemleri için tesiste kurabilir pekala.

Hepsi de iyi ve gerekli işler.

Ama neden meralar da yapılıyor bunlar?

El konulması kolay diye mi?

Kanunu bu şekilde istismar edersek, okyanus ötesinde ta Uruguay'dan Angus getirirsin.

120 liraya dana kıyması alırken, hayvancılığın önemini anlarsın ve o zaman meralar aklına gelir ama ben de sana derim ki;

''Geçmiş olsun hemşerim. O tren çok seneler önce kalktı gardan.''

Bilmem anlatabildim mi?