bonus veren siteler bonus veren siteler bonus veren siteler istanbul evden eve nakliyat cappadocia green tour istanbul sex shop
Osman Genç’e itiraz var.
Yazarlar // 2 Ocak 2013 Çarşamba 18:30

Ragıp GÖKER

Osman Genç’in felaketi ve sonransa dair gelişmeleri anlatırken söylediklerini “Genç’in İsyanı” diye yazmıştık hatırlarsanız.

“Bu Allah’ın felaketi değil” demişti Genç,

Ve “Kulların ihmali var” diye eklemiş. Sorumluların cezalandırılmasını istemişti.

Hatırlayacaksınızdır, bütün bunları yazmıştık.

Embiya Sancak.

Mimar, Samsun’da şehrin planlanmasında ve imarında önemeli görevlerde bulunmuş birisidir.

Bu gibi konularda yetkin olduğu kadar, bizim için de değerli birisidir.

Söylediklerini yabana atamayız.

Benim bu yazım üzerine bana mesaj göndermiş.

Osman Genç’e bazı noktalarda hak vermekle birlikte çoğunlukla söylediklerine de itiraz ediyor.

“Osman Genç isyan etmekte haklı değil” diyor mesela.

Ve nedenlerini de 12 madde halinde sıralıyor.

Embiya Bey, yazıma karşın bilgi notu olarak göndermiş, ama Samsun’u ilgilendirdiği için ben itirazlarını Embiya Sancak’ın izniyle sizinle de paylaşmak isterim.

Şöyle ki:

1- İncirli Deresi vadisi dar ve dik vadi yamaçları nedeni ile benim imar müdürlüğüm zamanında Ankara”dan gelen uzman heyet tarafından incelendi ve yapılaşmaya açılmaması plan sınırları dışında bırakılmasının uygun olduğuna karar verildi. Sadece 2000 yılı sonrası üstelik düz alanların Devgeriş düzlüğünün imara açılması tavsiye edildi.

 2-Yapılaşmaya uygun olmayan ve ilerde de yapılaşma için gerekli olmayan boş alanlarda DSİ sel kapanı veya dere ıslah projesi yapmaz ve kamu kaynaklarını gereksiz yere harcanmasını istemez.

 3-Nitekim uzman ilim heyetini kararları doğrultusunda 1.Etap uygulama imar planı 1987 de yapıldı. Bu imar planında da İncirli deresi vadisinin hiçbir yeri yapılaşmaya açılmadı.

 4-Bu vadinin alt kısmında bugünkü AVM bulunduğu yerde eski Çanaklı Çeşme köprüsünün yanında üç adet ev vardı. Bu evleri 1989 yılında 2981 sayılı imar affı yasasına göre yapılan ıslah imar planı ile ben korudum. Yani burada mevcut evleri koruyan,  yeni bina yapılmasına izin vermeyen imar ıslah planı yapılmıştır.

4-Yıl 1992 ye geldiğinde burada arazi satın almaları başladı.Yani arazi spekülatörleri devreye girdi.Büyükşehir belediyesi ve Canik ilçe belediyesi kurulduğunda Şefik Yazgı yönetimi zamanında buranın imara açılması talepleri gelmeye başladı. Hatta yanılmıyorsam sayın Osman Genç bu yapılaşmaya o zaman karşı çıkıyordu.Yanılmış isem özür dilerim ( biraz da gazeteciler araştırsın mesela sayın Şefik Yazgıya sorabilirler). Ancak mimarlar odası buranın yapılaşmaya uygun olmadığını yapılan bir çalışma ile sayın başkana anlattı. Bu çalışma içinde sayın İsmet Bilgin de bulunmakta idi.

5-1994 ile 1997 arasında burasının yapılaşmaya açılması için pek çok faaliyet yapıldığını bilmekteyim. Sonunda 1997 yılında Nazım İmar Planı ile yapılaşma hakkı verildi.

 6-Uygulama imar planı için DSİ den görüş talep edildi. Arsa sahiplerinin istediği görüş DSİ Bölge Müdürlüğü Etüt Proje tarafından verilmedi. Konu genel müdürlüğe taşındı. Genel müdürlükten şu anda dosyalarda bulunan bilimsel olmayan

 7- 1994 yılın sonrasında İncirli Deresinde karayolu kenarından Samsun Su İsale hattı geçirildi. Bu isale hattı altında saniyede 8 m3 su geçebilen büz konuldu. Geri plan boş olduğu için ve yapılaşma kararı olmadığı için başka önlemlerin alınmasına gerek görülmedi. Ancak Karayolları tam ve doğru hesap yaparak, karayolu köprü geçişinin alanını 50 metrekare yaparak tüm önlemleri aldığını bu sel vesilesiyle tespit ettim.

 8-Bu tartışmalı alanda 2000 yılı sonrası yapılaşma izini için pek çok faaliyet yapıldığı anlaşılıyor. Nitekim arazi toplanmasına ve hafriyat yapılmasına başlanıldı. Hiçbir yatırımcı belediyelerden sözlü veya yazılı izin almadan bu kadar masraflı işe girmez.

 9-Arazi satın almaları ve hafriyatlar bittikten sonra büyük bir ihtimalle AVM yatırımcısı davet edildi. Canik belediyesinin açıklamalarından anlaşıldığına göre belediye müşteri(yatırımcı) bulmada devrededir. ( Ben şahsen belediyeleri yatırımcı davet etmekte kusurlu görmüyorum.  İncirli Deresi yanlış olmuştur. Belediye lütfen bunu savunmasın.

 10- Şimdi gelelim sondan bir evvel ki kayırmaya. Gene kayırma ile DSİ genel müdürlüğünden alınan İncirli Deresi görüşünde ( belge dosyalardadır) en az toplam 12 metre koridor alanın kanal ve kanal bakım yolu olarak kamuya açık olması lazımken sadece 4 metre genişliğinde kanalın yapıldığı imar uygulama planı düzenlemesi ticaret alanı plan kararı ile birlikte verilmiştir. 

 

 11- Yapılaşmaya açılmaması gereken alanı zorlayarak veya çok büyük kamusal ihtiyaç için yapılaşmaya açmak zorunda kalındığında ise doğal olaylara karşı alınması gereken önlemleri plan notları ile ifade ederek sorun çözülmeye çalışır. Yani birada bina sel vadisinde bulunması nedeniyle yeterli en kesite sahip kanal ve kanalın her iki tarafında servis yolu, bu yollardan bina çekme mesafesi konularak feyezan halinde taşan derenin vermesi önlenir. İşte bu yapılmadı.

 12-  Şimdi sel kapanı yapılarak AVM binasının korunacağı düşünülüyorsa çok ciddi şekilde yanılıyorlar. Sel kapanları sadece rusubat tutmaya yarar. Sel debisini azaltmaz. Sel debisi deşarjla azalır. Yani boşaltma ile sonuç alınır.

Embiya beyin söyledikleri öyle yabana atılır cinsten değil. Embiya Sancak’ın ki Büyükşehir Belediyesinde İmar Müdürlüğü de yapmıştır. İleri sürdüğü bu iddiaları kim yanıtlar bilemem ama kim yanıt vermek isterse bu sütunların kendilerine açık olduğunu belirtmek isterim.

 

 *    *   *

Bu satırları okurken, 2013 yılından gün almış olacağız. 2012 yılı ülkemiz açısından da bölgemiz açısından da sıkıntılı günlerle geçti. Bu bakımdan yeni yılın tüm insanlığa Sağlık Mutluluk ve Barışın yanı Esenlik getirmesini de dilerim.

İyi yıllar.